Od 11.8.2022 prebieha vek Chaos III.
Je tu prítomných 0 z 32 hráčov


Change Log

06.09.2019[changed]parametrezmena levelov
06.09.2019[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II bod 2 C6, čl. IV. bod 10
06.09.2019[removed]flotilazrušenie údržby flotily
15.01.2019[changed]parametrezmena parametrov flotily
15.01.2019[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II bod 1 písm. A, bod 2 C1 C3 C4 C6 C7, čl. IV. bod 9
15.01.2019[changed]pravidlápravidlá TM kryštálov - čl. II. písm. B, čl. IV. písm. B
15.01.2019[changed]útokzmena výpočtu počtu bojových bodov potrebných pre získanie levelu
15.01.2019[changed]útokupravený bonus bojových bodov za deň veku (zvýšený, graf bude čoskoro v manuále)
15.01.2019[changed]útokbonus v získaných bojových bodoch za víťaztvo v boji znížený na 20%
15.01.2019[changed]ťažbavšetky rasy (vrátane Drakhov) potrebujú pre vyslanie ťažby mimo HW skokovú bránu
13.01.2019[fixed]útokopravený bug - išlo zadať väčší odklad útoku ako 60 minút
13.01.2019[changed]flotilapoškodenie do 35% je možné opraviť kdekoľvek a do 80% vo vlastnom sektore s obrannou stanicou
13.01.2019[removed]ekonomikazrušenie blokovania prevod na začiatku veku
13.01.2019[added]flotilaflotila (okrem stíhačov) stráca každý deň cez prepočet 2% HP
13.01.2019[changed]flotilavýdrž stíhačov bez kyslíka znížená na 24 hodín
21.10.2018[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 2 C7
09.10.2018[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II., čl. III., čl. IV, čl. V bod 3
29.05.2018[changed]štatistikazobrazenie ekonomickej štatistiky ostatných štátov je možné vypínať a zapínať v jednotlivých vekoch
29.05.2018[changed]štatistikazobrazenie počtu sektorov vo vlastníctve štátu je možné vypínať a zapínať v jednotlivých vekoch
11.01.2018[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 2 C3
11.01.2018[changed]pravidlápravidlá veku - čl. III. bod 5, čl. IV., čl. V.
13.12.2017[fixed]ťažbaopravený bug - blokovanie letky, ktorá bola priradená k ťažbe pri prekročení limitu ťažby
20.10.2017[added]útokblokovanie zadania útoku v sektoroch v ochrannej lehote
20.10.2017[added]štatistikav štatistike štátov pridaný údaj o získaných bodoch
18.09.2017[changed]ťažbaje možné vyslať ťažbu v neutrálnom sektore, pokiaľ tam má hráč stanicu
17.09.2017[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. I., čl. III. bod 5, čl. V bod 2
17.09.2017[added]parametrepridaná loď Civil Transport
13.09.2017[changed]parametrezmena parametrov flotily
11.09.2017[changed]mapaupravený vzhľad detailu sektora
11.09.2017[changed]stanicaúprava upgradov stanice pre podporu dotykového ovládania
19.07.2017[changed]útokzavedená maximálna výška podpory od lodí v režime bránenia (pozri ?Pomoc na stránke Detail sektora)
27.06.2017[added]enginepridaná možnosť zadať telefónne číslo v správe konta hráča
27.06.2017[removed]štatistikazrušený údaj o nováčikoch a pokročilých v štatistike hráčov
19.06.2017[added]flotilav prehľade "Moja flotila" sa zobrazuje zostávajúci čas do najbližšej fázy presunu
19.06.2017[changed]presunzadanie a priebeh boja nevyraďuje skupinu z plánovaného presunu; avšak ak v momente plánovaného skoku je skupina súčasťou boja, ktorý prebieha alebo má začať o menej ako 5 minút, skupina zostane v sektore
19.06.2017[changed]útokzmena maximálneho odkladu pri útoku na 60 minút
19.06.2017[changed]parametrezmena parametrov flotily
15.06.2017[added]burzapridané zobrazovanie dopytov
13.06.2017[changed]burzavkladanie dopytu na burzu trvá určitý čas zavislý od rozdielu ceny dopytu a ceny podľa macroeokonomiky
13.06.2017[added]útokpridaný režim bránenia (pozri ?Pomoc na stránke Detail sektora)
19.02.2017[changed]útokbojové body pridelené počas útoku boli znížené o 10%, bonus bol zvýšený na 40%
17.02.2017[changed]pravidlákomplexná úprava pravidiel veku, občianstva a TM kryštálov
17.02.2017[removed]pravidlázrušenie pravidiel ambasádora
09.02.2017[changed]útokprí ústupe z útoku ustupujúce lode majú útok o sile 50%
09.02.2017[changed]parametreznížená cena výroby tankera
09.02.2017[changed]flotilavýdrž stíhačov bez kyslíka zvýšená na 48 hodín
08.02.2017[changed]parametrezmena parametrov flotily
04.02.2017[added]štatistikav štatistike bojových bodov pridané zobrazenie kompletného poradia hráčov
30.01.2017[added]parametrepridaná informácia o leveli potrebnom pre zavedenie technológie v tabuľke parametrov flotily
27.01.2017[added]manuálpridaný rýchly návod pre nováčikov
24.01.2017[added]ťažbapridaný symbol "+" za indexom sektora predstavuje prítomnosť ťažobnej resp. obchodnej stanice
21.01.2017[changed]útokak je možné vybrať viac ako jeden cieľ útoku pri pridávaní sa do útoku, tak nie je predvolený žiadny cieľ a pokiaľ nebude žiadny vybraný, tak pridanie do útoku nenastane
21.01.2017[added]technológiepridaný garantovaný level - umožnuje prístup k technológiám s nižším levelom ako je medián levelu všetkých hráčov
18.01.2017[fixed]ťažbaopravený bug - pri predčasnom stiahnutí ťažby sa naťažená surovina vypočítala v HW sektore hráča namiesto skutočného sektora
28.12.2016[changed]flotilaautomaticky sa skopíruje stratégia novej letke stíhačov, ak je automaticky vytorená z dôvodu nedostatku kyslíka
28.12.2016[fixed]engineopravený bug - nezobrazovalo správne bojové body potrebné pre ďalší level v sekcii "Moje konto"
11.12.2016[changed]ťažbaV prípade, že HW vlastní iný štát, nie je možné vyslať letky s ťažbou mimo HW. (Neplatí pre neobčanov)
10.12.2016[changed]ťažbapri predčasnom stiahnutí ťažby, ktorá trvá aspoň hodinu dostane hráč zodpovedajúce množstvo surovín znížené o sankciu 20%
10.12.2016[added]ťažbanová správa ťažby
10.12.2016[fixed]stanicaopravený bug - zlý údaj o voľnom mieste v hangárov počas výroby stíhačov
10.12.2016[fixed]ťažbaopravený bug - v správe o ťažbe bolo zle uvedené množstvo surovín v prípade použitia ťažobnej alebo obchodnej stanice
10.12.2016[changed]ťažbav prípade, že HW hráča vlastní iný štát, sa 20% naťažených surovín pripíše do národného skladu vlastníka HW a 30% sa stratí; bezobčanom sa suroviny nestrácajú
06.12.2016[changed]útokskúsenosti sa budú udeľovať iba za boje počas ostrého veku
06.12.2016[changed]parametrezmena parametrov flotily
06.12.2016[added]technológiemožnosť podmieniť zavedenie technológie dosiahnutým levelu hráča
06.12.2016[changed]útokzmena bonusu k bojovým skúsenostiam podľa dňa veku - na začiatku veku je bonus vyšší a na konci nižší (v manuáli bude upravený graf)
06.12.2016[changed]pravidlápravidlá TMK - čl. IV. bod A
01.12.2016[changed]pravidlápravidlá TMK - čl. I. bod 6 a čl. IV.
01.12.2016[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. definícia cieľa C7, čl. III. bod 1, 3 a 7 a čl. IV. bod 7
01.12.2016[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. II body 1 a 6
01.12.2016[changed]parametreobchodné centrum zaberá 5 miest na stanici
23.09.2016[changed]ťažbav prípade ťažby v sektore cudzieho štátu sa 20% naťažených surovín pripíše do národného skladu vlastníka sektora a 30% sa stratí; bezobčanom sa suroviny nestrácajú
07.09.2016[changed]stanicazmena cien výstavby a upgradov na stanici
07.09.2016[fixed]presunopravený bug - zlý výpočet času doskoku
07.09.2016[changed]presunv sektore, v ktorom sa bojuje, je opäť možné vyuzívať skokovú bránu
28.09.2015[changed]pravidlápravidlá veku - čl. III. body 2,3,7 a 8
23.06.2015[changed]presunv sektore, v ktorom sa bojuje, nie je možné využívať skokovú bránu na skrátenie dĺžky skoku (ani vlastníkom sektora)
23.06.2015[changed]presundoskok do sektora bez použitia skokovej brány skrátený o 2 hodiny
23.06.2015[changed]parametrezmena parametrov flotily u rasy Drazi
22.06.2015[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 3
19.06.2015[added]štatistikaštatistika bojových bodov
19.06.2015[fixed]štatistikaopravený bug - v štatistike TM kryštálov nezobrazovalo správne poradie "priemer za vek"; na zaradenie do tejto štatistiky sa musí hráč zapojiť minimálne v 3 vekoch
19.06.2015[changed]štatistikaštatistika rozvoja hráčov sa nebude zobrazovať prvých 21 dní veku
12.04.2015[changed]pravidlápravidlá veku - čl. V. bod 3
12.04.2015[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. IV. bod 1
12.04.2015[changed]pravidlápravidlá TM kryštálov - čl. II. bod B
05.02.2015[added]enginepridané citáty zo serialu B5 do päty stránky
12.01.2015[added]parametrev prehľade parametrov flotily pridaný názov štátu/rasy pri pôvode technológie
12.01.2015[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 2 a 3, čl. VI. bod 1
12.01.2015[added]útokpridané bojové body a level hráča (popis v manuáli)
11.01.2015[changed]engineúprava designu stránky "Moje konto"
10.01.2015[removed]politikaodstránená tabuľka "Súčet bojových skúseností podľa rasy" v prehľade občanov
17.12.2014[added]štatistikav prehľade útokov bol pridaný údaj o počte kôl
27.10.2014[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 2, čl. IV. bod 7
24.04.2014[changed]ťažbazmena postihu v dĺžke externej ťažby na 30 minút na jeden sektor vzdialenosti
24.04.2014[changed]engineupravené štartovacie počty ťažby a budov na stanici
03.02.2014[changed]enginezmena systému na skrývanie fór
03.02.2014[added]enginepridaná možnosť označiť fórum ako obľúbené a jeho zobrazenie v samostatnej kategórii
03.02.2014[added]enginepridaná možnosť zvýrazniť fórum a jeho zobrazenie v samostatnej kategórii
02.02.2014[added]enginepridaná možnosť označiť fórum za off-topic a jeho zobrazenie v samostatnej kategórii
02.02.2014[changed]enginezmena designu stránky s výberom fór
02.02.2014[fixed]štatistikaopravený bug - chyba pri pokuse o zobrazenie útokov hráčom nezapojeným do veku
02.02.2014[fixed]štatistikaopravený bug - počítanie externej ťažby v ekonomike štátov
02.02.2014[removed]politikaodstránené nastavovanie obchodných vzťahov
28.01.2014[fixed]staniceopravený bug - boli vidieť všetky zbierky na stanice bez ohľadu na štát, ktorý sa zbiera
16.01.2014[changed]útokzničenie OS nastane iba ak pri útoku na sektor prehrá obranca (mení sa vlastníctvo sektora)
13.01.2014[fixed]parametreopravená chyba vo výpočte parametrov flotily - PK a DC
09.01.2014[added]štatistikapridaný graf dennej produkcie v UU v makroekonomike
09.01.2014[changed]enginezmena obmedzenia zapojenia do veku pre nepredregistrovaných hráčov zo štvrtého na piaty deň
09.01.2014[added]politikapridané politické systémy vorlonov a tieňov
08.01.2014[changed]pravidlápravidlá TM kryštálov - čl. II. B, čl. IV.
08.01.2014[changed]pravidlápravidlá veku - čl. III. bod 1
08.01.2014[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. I. bod 1
08.01.2014[changed]parametrezmena parametrov flotily
05.01.2014[changed]štatistikazmena jednotky Q40 v grafe produkcie v makroekonomike
11.11.2013[changed]mapastíhače priradené k ťažbe už nesťačia na zobrazenie flotily v sektore
11.11.2013[removed]ťažbapostih 4 hodiny pri externej ťažbe zrušený
11.11.2013[changed]pravidlápravidlá ambasádora - čl. III. bod 7 a 8
11.11.2013[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. II. bod 1, 6 a 7
07.11.2013[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 4 a 5, čl. III. bod 1 a 3, čl. IV. bod 2, bod 4 bol vypustený, ostatné prečíslované
07.11.2013[changed]pravidlápravidlá TM kryštálov - čl. II. B, čl. III., čl. IV. B
07.11.2013[added]pravidlápridaný odstavec o právach a vlastníctve
04.11.2013[added]enginepridaná funkcia predregistrácie do ďalšieho veku
20.10.2013[added]politikapokiaľ v EA nie je prezident (ale je vláda), automaticky sa spustia nové voľby prezidenta
18.10.2013[fixed]mapaopravený bug - niekedy nezobrazovalo informácie o sektore, napriek tomu, že už bol preskúmaný
15.10.2013[changed]burzaúprava minimálnych a maximálnych cien surovín
15.10.2013[changed]stanicazaokrúhlenie ceny v presune stanice
02.10.2013[fixed]štatistikaopravený bug - v štatistike útokov sa zobrazovali aj niektoré útoky, ktoré nemali byť vidieť
30.09.2013[fixed]mapaopravený bug - v detaile sektora (v zozname sektorov na výber) niekedy zobrazovalo zlého vlastníka sektora
29.09.2013[added]politikapridané právo písať na vývesku premierovi u CR
29.09.2013[fixed]mapaopravený bug - v detaile sektora zobrazovalo aktuálnu voľnú kapacitu, aj keď malo zobrazovať historickú (uloženú)
20.09.2013[added]stanicaopravený bug - stanicu bolo možné u neobčanov presunúť do neznámeho sektora
19.09.2013[changed]parametrezdraženie flotily plošne o 50%
18.09.2013[changed]pravidlápravidlá TM kryštálov - čl. III. a IV.
18.09.2013[added]útokukladanie informácií o sektore pri zničení flotily počas útoku
18.09.2013[changed]mapainformácie o sektore (okrem flotily) sú pre štát dostupné aj keď je v sektore postavená skoková brána, ťažobná alebo obchodná stanica
18.09.2013[fixed]mapaopravený bug - v prieskumnom centre sa zobrazovala flotila aj v sektoroch, kde bolo iba právo vidieť ťažbu
11.09.2013[added]politikapridaná funkcia ministra vnútra pre EA
11.09.2013[changed]presunletový plán možno nastaviť iba po známych sektoroch
11.09.2013[fixed]flotilaopravený bug - v prehľade "moja flotila" za celý štát sa vo výbere občana nezobrazovali občania, ktorí majú iba letky (nemajú lode)
11.09.2013[changed]mapav prieskumnom centre sa zobrazujú sektory podľa nastavenia zdieľania informácií
11.09.2013[fixed]mapaopravený bug - v prieskumnom centre sa nezobrazovali sektory, v ktorých sú iba stíhače
10.09.2013[changed]štatistikav štatistike útokov sa zobrazujú iba útoky, ktoré sa začali pred momentom získania poslednej informácie v danom sektore
10.09.2013[added]mapaskenovanie okolia sektora v detaile sektora
10.09.2013[changed]mapapôvodná mapa bola nahradená novou s Fog of War (pozri ?Pomoc)
22.07.2013[changed]mapadetail sektoru na novej mape upravený, aby zobrazoval informácie v súlade s FoW
21.07.2013[added]politikav Politika->Občania pridaná kolonka, ktorá zobrazuje, či daný občan zdieľa informácie so štátom
21.07.2013[added]mapapridaná nová mapa na testovanie: aplikácia Fog of War, zdieľanie informácií a ďalšie úpravy
17.07.2013[added]mapapridané nastavenia zdieľania informácií o sektoroch (zatiaľ sa neaplikujú)
11.07.2013[changed]flotilazmena spôsobu nastavenia stratégie skupiny (pozri ?Pomoc)
11.07.2013[removed]ťažbaodstránená možnosť meniť stratégiu v správe ťažby
11.07.2013[changed]útokprepočet útoku podľa stratégie zadanej novým spôsobom
09.07.2013[added]flotilapridaná možnosť meniť stratégiu jednotlivým lodiam a letkám - zatiaľ sa neprejavuje v boji !!!
30.06.2013[added]štatistikapridaný graf v ekonomickej štatistike štátov
30.06.2013[added]štatistikapridaný graf v štatistike štátov
30.06.2013[added]burzapridané odkazy na ekonomické štatistiky do kontextového menu burzy
30.06.2013[added]štatistikapridané burzové kurzy do štatistiky macroekonomiky
29.06.2013[added]štatistikapridaná štatistika makro ekonomiky
29.06.2013[changed]menuúprava veľkosti písma v menu a ikón v podmenu "Štatistika"
04.06.2013[changed]burzavyhodnocovanie dopytov sa odteraz spracováva od najvyššieho (skorší čas rozhoduje iba v prípade zhodnosti dopytov)
04.06.2013[changed]burzameno predávajúceho/kupujúceho v histórii transakcií na burze sa zobrazí až po 24 hodinách
04.06.2013[changed]ekonomikabližšie nešpecifikovaná podstatná zmena ekonomiky (viď admin fórum)
01.06.2013[added]stanicapridané búranie budov
01.06.2013[changed]parametrezníženie cien flotily na polovicu
01.06.2013[changed]stanicaúprava cien budov a upgradov stanice
01.06.2013[changed]technológiezmena cien zavedenia technológií
01.06.2013[changed]ekonomikazablokovanie prevodu surovín na začiatku veku zvýšené na 10 dní
01.06.2013[removed]ekonomikaodstránená funkcia nastavovania obchodných daní
01.06.2013[added]enginepridané blikanie ikony obálky s novou poštou
01.04.2013[fixed]útokopravený bug - nechodila správa o napadnutí ťažby (ak nemala priradenú letku)
01.04.2013[fixed]štatistikaekonomická štatistika upravená na novú ekonomiku
25.03.2013[added]kryštálymožnosť presunúť stanicu za TM kryštál hráčom
12.03.2013[fixed]flotilaopravený bug - stíhače vo výstavbe nezaberali miesto v hangároch
12.03.2013[changed]parametrezmena parametrov flotily
12.03.2013[added]ekonomikaprvých 5 dní veku je zablokovaná funkcia prevodu surovín
12.03.2013[added]pravidlápridané pravidlá získavania, mínania a straty TM kryštálov
12.03.2013[changed]pravidlápravidlá veku - čl. III bod 6
10.03.2013[changed]pravidlápravidlá veku - celý čl. V
10.03.2013[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. II bod 1, čl. III bod 2 a celý čl. V
10.03.2013[changed]pravidlápravidlá ambasádora - komplexná zmena
23.01.2013[changed]burzamená predávajúcich sa odteraz nezobrazujú
23.01.2013[changed]burzačas vloženia novej ponuky na burzu sa zmenil na 15 až 60 minút
03.01.2013[fixed]flotilaopravený bug - bolo možné stavať viac stíhačov ako je voľné miesto v hangároch
06.12.2012[added]kryštálypridanie TM kryštálov do hry
06.12.2012[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 1. A.
06.12.2012[changed]politikau Drakhov sú odteraz 2 splnomocnenci
06.12.2012[changed]stanicazmena ceny za presun stanice u drakhov
29.10.2012[fixed]engineopravený bug - nezobrazovala sa notifikácia CIS pre správy určené členom vlády
10.10.2012[changed]parametrezmena parametrov flotily
08.10.2012[fixed]ťažbaopravený bug - štátny limit ťažby pre neobčanov nebol 550 ale 400
08.10.2012[fixed]staniceopravený bug - u Drakhov mohol hráč s kreditovou rasou stavať stanice za ceny kreditovej rasy, ale bez kreditov
08.10.2012[changed]pravidlápravidlá veku - čl. III body 7 a 8, čl. IV. body 2 a 3
08.10.2012[changed]pravidlápravidlá ambasádora - čl. III bod 6
08.10.2012[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. II body 1,3,6 a čl. V bod 2
08.10.2012[changed]pravidláúprava základných pravidiel (multiúčet)
25.06.2012[added]technológiepri strate občianstva hráč príde o všetky štátne technológie opusteného štátu
25.06.2012[changed]ťažbazmena "štátneho" limitu ťažby pre neobčanov na 550
25.06.2012[changed]pravidláúprava pravidiel veku
15.04.2012[changed]pravidláúprava pravidiel veku
15.04.2012[changed]pravidláúprava pravidiel ambasádora
01.02.2012[changed]parametrezmena parametrov flotily
01.02.2012[changed]pravidláúprava pravidiel veku
30.01.2012[fixed]engineopravená chyba zobrazovania položiek menu v IE9
30.01.2012[changed]parametreúprava cien zavádzania technológií
30.01.2012[changed]ťažbazmena výpočtu štátneho limitu - ohodnotenie sektora je čiastočne závislé aj na jeho indexoch
30.01.2012[fixed]stanicaopravený bug - ceny upgradov sa pri platbe nezaokrúhlovali
30.01.2012[fixed]stanicaopravený bug - zlý vypočet miesta v hangároch na stránke stanice počas výstavby ťažobnej plošiny
30.01.2012[added]štatistikapridaný počet sektorov vo vlastníctve štátu v štatistike štátov
14.01.2012[fixed]presunopravený bug - v zozname presunov niekedy nesprávne zobrazovalo čas letu
02.12.2011[added]stanicapridaná sekcia ?Pomoc
01.12.2011[fixed]ťažbaopravený bug - pri vypočte ťažby kreditov sa brala efektivita TP namiesto obchodovania
30.11.2011[changed]stanicazmena výpočtu ceny za presun stanice
29.11.2011[changed]parametreupravené parametre flotily
29.11.2011[added]stanicevýstavba obchodných staníc u Drakhov
29.11.2011[changed]manuálupravený úvod do hry
29.11.2011[changed]presundoba skoku v hyperpriestore do sektora bez brány zmenená na 5 násobok základného času letu
29.11.2011[added]ťažbastavba obchodných lodí u Drakhov
27.11.2011[changed]ťažbaúprava správy ťažby pre novú ekonomiku
27.11.2011[added]prepočetpridaný výpočet štátneho limitu ťažby a automatické vyradenie ťažby, ktorá presahuje tento limit
27.11.2011[changed]politikaprehľad občanov upravený pre zobrazovanie stavu novej stanice
26.11.2011[changed]ťažbaúprava výroby ťažby pre novú ekonomiku
24.11.2011[added]ťažbaprepočet získaných kreditov podľa efektivity obchodovania
24.11.2011[changed]politikavo všetkých voľbách má odteraz každý občan iba jeden hlas
24.11.2011[changed]štatistikarozdelenie na nováčikov a pokročilých je odteraz podľa vlastníctva vesmírneho doku
24.11.2011[changed]prepočetprepočet bol upravený, aby pracoval s novou stanicou
24.11.2011[changed]stanicainformácia o mieste v hangároch (+ prepočet kyslíka pre stíhače v HW sa riadi týmto údajom)
23.11.2011[changed]stanicaprepracovaná sekcia výstavby stanice
23.11.2011[removed]stanicaodstránená stránka upgradu stanice (bude zjednotená so stránkou výstavby)
29.10.2011[changed]flotilazoradenie skupín v správe skupín je primárne podľa sektora, až potom podľa názvu
29.10.2011[added]flotilapridaný stĺpec "presnosť" a podfarbenie sektora podľa vlastníka na stránke opráv flotily
30.09.2011[changed]pravidláúprava pravidiel ambasádora
29.09.2011[fixed]menuopravené odkazy na vývojové a bug fórum
29.09.2011[added]stanicezobrazenie vlastníctva obchodných staníc a ich búranie u Drakhov
28.08.2011[changed]parametreupravené parametre flotily
28.08.2011[fixed]flotilaopravený bug - zlý výpočet doby nabíjania motorov po vyrobení lode
25.08.2011[fixed]presunopravený bug - v niektorých prípadoch pri výpočte času kontrolovalo skokovú bránu v štartovacom sektore namiesto v cieľovom
23.08.2011[fixed]presunopravený bug - chybne zobrazený predpokladaný čas príletu
22.08.2011[changed]presunpri presunoch je možné použiť iba brány vo vlastníctve štátu alebo spojencov (A, PP)
22.08.2011[changed]presunzmena spôsobu výpočtu dĺžky presunu
22.08.2011[added]stanicemožnosť zbúrať stanice
22.08.2011[changed]flotilazmena limitov poškodenia na opravu flotily (do 20% hocikde, do 70% v OS)
22.08.2011[changed]politikazmena politických právomocí v MF
22.08.2011[changed]technológiekoeficient ceny cudzej/ukradnutej technológie zmenený na 150%
22.08.2011[changed]pravidlápravidlá veku čl. II. bod 7 C1, čl. III. bod 1 a 7, celý čl. V
22.08.2011[changed]pravidlápravidlá občianstva čl. I. bod 4
22.08.2011[added]pravidlápravidlá hráčskeho ambasádora
22.08.2011[changed]flotilak nosičom sa prioritne priraďujú stíhače, ktoré majú najmenšiu zásobu kyslíka
22.08.2011[added]enginezobrazovanie zmien v hre v sekcii "Moje konto"
22.08.2011[fixed]ťažbaopravený bug - nemožnosť búrať ťažbu, keď je kapacita dokov v mínuse
22.08.2011[fixed]ťažbaopravený bug - zobrazovanie chybovej hlášky, keď nebol žiadny sektor na ťažbu
10.06.2011[fixed]flotilaopravený bug - pri refreshi po vyradení lodí zo skupiny vypisovalo chybu
10.06.2011[fixed]presunopravený bug - niekedy pri spoločnom presune viacerých hráčov mohol niektorý skok prebehnúť skôr
11.05.2011[fixed]engineopravený bug - nebolo možné zmeniť avatara
28.04.2011[added]združeniepridaná podstránka združenia fanúšikov B5
19.04.2011[fixed]engineopravených viacero problémov súvisiacich s presunom no nový server
01.04.2011[fixed]burzaopravený bug - prepočet ponúk a dopytov na burze niekedy prebiehal neskôr ako mal
01.04.2011[fixed]ťažbaopravený bug - ak bol návrat ťažby tesne po dokončení výstavby ťažobnej stanice, nemusel sa započitať bonus
01.04.2011[fixed]prepočetpokiaľ z nejakého dôvodu neprebehne prepočet korektne (napr. preťaženie servera), systém sa bude pokúšať spustiť prepočet opakovane
03.03.2011[changed]pravidláúprava pravidiel veku
03.03.2011[fixed]útokopravený bug - chyba pri prideľovaní skúseností plavidlu s nulovým útokom
03.03.2011[changed]parametreupravené parametre flotily
03.03.2011[changed]parametrezmena upgradu level miesta
03.03.2011[changed]parametrezmena parametrov budov na stanici
22.02.2011[fixed]ťažbaopravený bug - zlý výpočet voľného miesta v sektoroch u neobčanov
12.02.2011[fixed]presunopravený bug - pri výpadku servera sa mohol zaseknúť let v hyperpriestore
25.01.2011[fixed]engineniektoré tabuľky boli zarovnané vľavo namiesto na stred
23.01.2011[fixed]ťažbaopravený bug - limit 200 lodí sa aplikoval aj na sektory, ktoré boli HW v minulých vekoch
15.01.2011[fixed]presunopravený bug - v mape letového plánu boli vidieť indexy sektorov
08.01.2011[removed]mapazrušená stránka so zoznamom sektorov - nie je potrebná
08.01.2011[fixed]mapaopravené bugy v detaile sektora - nešlo zadať útok a zlá hláška o nemožnosti zobrazenia flotily
07.01.2011[changed]mapaviditeľnosť indexov sektora bola naviazaná na viditeľnosť ťažby v sektore
07.01.2011[added]mapapridaný interaktívny panel s informáciami o sektore
07.01.2011[changed]ťažbazmena systému ťažby - zmena obmedzenia počtu hráčov v sektore na obmedzenie počtu lodí, zavedenie zásob surovín v sektore, zrušenie obmedzenia max. počtu lodí hráča v sektoroch mimo HW štátu
06.01.2011[fixed]ekonomikaopravená chybová hláška v prevode surovín a denníku pohybov
05.01.2011[changed]parametreupravené parametre flotily
05.01.2011[fixed]engineopravený bug - ťažobné lode alebo budovy na stanici sa niekedy postavili v dvojnásobnom počte
05.01.2011[fixed]fórumv centaurskom politickom systéme sa namiesto "Rodové fórum" zobrazovalo iba "fórum"
03.01.2011[changed]engineotváranie predvolenej stránky kliknutím na záložku menu je vypnuté ako prednastavené, túto funkcie je možné zapnúť v úprave profilu hráča
03.01.2011[changed]pravidlámenšia úprava pravidla o zmene HW štátu
02.01.2011[changed]enginenový grafický design
01.01.2011[changed]parametreupravené ceny výstavby stanice a ťažby u Drakhov
30.12.2010[fixed]útokopravený bug - pri spustení útoku sa niekedy voľné lode v sektore priradili do skupiny, ktorá ostala zaseknutá
30.12.2010[fixed]prepočetopravený bug - chyba v testovaní nového designu spôsobila prepočet bez pridelenia surovín
28.12.2010[fixed]presunpridané opatrenia proti chybe výpočtu času
23.12.2010[fixed]flotilaopravený bug - v HW sektore sa zle vypočítaval kyslík pre stíhače
23.12.2010[fixed]flotilaopravený bug - pri niektorých okolnostiach mohla prázdna skupiny po priradení letky ostať označená ako prázdna, čo spôsobilo "zaseknutie" letky
23.12.2010[fixed]presunprerobený výpočet času skoku
23.12.2010[fixed]presunopravený bug - bolo možné presúvať neobmedzené množstvo stíhačov medzi sektormi bez skokovej brány, ak boli v samostatnej skupine a zároveň sa presúvala aj iná skupina s aspoň jedným plavidlom
16.11.2010[changed]stanicana presun stanice už nie je potrebná žiadna loď - stačí, aby sektor bol vo vlastníctve hráčovho štátu resp. bol neutrálny pri neobčanoch
14.11.2010[changed]pravidláupravené pravidlá zakladania štátov
14.11.2010[added]enginev prehľade zmien kont sa zobrazuje aj informácia o zapojení hráča do veku
13.11.2010[changed]pravidláupravené pravidlá veku
13.11.2010[added]burzaotvorená burza "Black market" pre neobčanov, ostatní platia 15% clo pri predaji
22.10.2010[fixed]presunopravený bug - v niektorých prípadoch mohol skok začat o 2 hodiny skôr ako mal
04.10.2010[changed]?Pomocupravená ?Pomoc na stránke Výstavba stanice
23.09.2010[added]štatistikapridaná informácia o rase do prehľadu hráčov
23.09.2010[added]štatistikav prehľad občanov pridaná rasa občana a bojové skúsenosti
18.09.2010[fixed]burzaopravený bug - chybová hláška pri spracovaní štátneho dopytu
17.09.2010[added]engineužívateľom IE6 sa zobrazí hláška o blízkom konci podpory IE6.
17.09.2010[added]fórummožnosť udeliť právo prístupu na fórum pre všetkých hráčov
17.09.2010[fixed]engineopravený bug - nezobrazovalo rod/stranu/kmeň občanov rasy minbar v štáte s iným politickým systémom ako MF
17.09.2010[fixed]engineopravený bug - štátna a vládna anketa sa zobrazovala všetkým hráčom
08.09.2010[added]pravidlápravidlá organizácie veku a podmienok víťazstva
08.09.2010[changed]pravidláupravené pravidlá o občianstve a štátov
06.09.2010[changed]útokupravený výpočet skúseností - závisí od HP zničenej lode a útoku lode, ktorá skúsenosť získava
27.08.2010[added]štatistikaupravený prehľad štátov - pridaná skratka štátu a informácie o poradí štátu na základe pravidiel veku
27.08.2010[changed]enginezakázanie apostrofu v nicku hráča
27.08.2010[fixed]štatistikaopravený bug - v prehľade vlád sa nezobrazovala strana/rod/kmen pri hráčoch, ktorých rasa je Drakh
27.08.2010[fixed]staniceDrakhovia nevideli obchodné stanice a správne ceny, ak prestúpili do kreditového štátu
27.08.2010[fixed]ťažbaopravený bug - niekedy prišla ťažba viackrát
26.08.2010[added]presunzačiatok odletu je možné stanoviť na presný čas
05.08.2010[fixed]flotilaopravený bug - pri preratavaní kyslíka nerozdelilo správne letku s názvom, ktorý obsahoval apostrof
28.07.2010[fixed]útokopravený bug - zlý výpočet skúseností stíihačov
27.07.2010[added]flotilapri oprave flotily sa zobrazuje sumár nákladov za všetky poškodené lode
27.07.2010[added]fórumpridaný smajlík "thumbs-up"
27.07.2010[fixed]stanicaopravený bug - pri stavbe max. továrni nezobrazovalo odpočet času
27.07.2010[changed]útokmnožstvo získaných skúseností je závislé aj od HP lode, ktorá skúsenosť získava
07.07.2010[fixed]burzaopravený bug - bolo možné kúpiť nezaradené ponuky
07.07.2010[fixed]daneopravený bug - nebolo možné zadať VAT
12.06.2010[changed]parametreupravené parametre flotily - lode Drakhov
10.06.2010[added]burzaotvorená nová burza
10.06.2010[fixed]staniceopravená ?Pomoc (dĺžka výstavby brány)
05.05.2010[changed]štatistikav štatistike hráčov pridané poradie a namiesto počtu bodov sa zobrazuje iba percento z maxima
10.04.2010[fixed]ekonomikaopravený bug - zobrazovalo hlášku o znížení prevodu na limit, aj keď bol prevod nulový (keď bol limit v mínuse)
06.04.2010[removed]burzaburza je do zmeny systému obchodovania uzavretá
06.04.2010[added]ekonomikav prevode surovín pridaný limit zavislý na rozvinutosti príjemcu (viac v ?Pomoc)
06.04.2010[changed]parametreupravené parametre flotily
22.03.2010[changed]engineoznačenie "nové fórum" je zvýraznené žltou farbou
22.03.2010[fixed]ťažbaopravený problém s ťažbou, ktorá prišla po prepočte aj keď mala tesne pred prepočtom
22.03.2010[changed]engineúprava hlášky pri pokuse zmazať neexistujúcu anketu
22.03.2010[added]manuálpridaný "Úvod do hry"
27.02.2010[added]engineštatistika hráčov
27.02.2010[changed]mapazobrazenie obsahu sektora je možné aj bez vesmírneho doku v prípade, že tam má hráč stíhače
24.02.2010[fixed]engineopravený bug - chyba pri vkladaní ankety s apostrofom
21.02.2010[fixed]engineopravený bug - v pošte v správach zobrazovalo "HTML escape" znaky
21.02.2010[fixed]politikaopravené text v ?Pomoc o politickom systéme EA
19.02.2010[changed]parametredĺžka volieb bola skrátená na 2 dni
16.02.2010[changed]politikaCR: znížený počet členov Centauria na 4
16.02.2010[changed]politikaCR a EA: zrušené posty ministrov vnútra a výstavby; minister financí má právo stavať stanice
16.02.2010[changed]politikaNR: počet členov KhaRi znížený na 5
15.02.2010[changed]parametrecena za presun stanice znížená na polovicu
15.02.2010[changed]parametrev domovskom sektore môže ťažiť 200 lodí
15.02.2010[changed]parametrezmena ceny výstavby skokovej brány a obrannej stanice
15.02.2010[changed]parametrezvýšené počiatočné suroviny
15.02.2010[changed]parametreznížené limity na prevod surovín
15.02.2010[changed]parametredĺžka výstavby vesmírneho doku skrátená na 12 hodín a hangáru na 9 hodín
15.02.2010[changed]parametredĺžka upgradov stanice skrátená na 6 hodín
15.02.2010[added]politikapri strate alebo vzdaní sa občianstva sa zrušia nezaplatené pokuty v pôvodnom štáte
15.02.2010[changed]útokpri čistení sa už nebude meniť vlastník sektora
15.02.2010[added]enginepo prihlásení sa zobrazí správa o neprečítaných administrátorských oznamoch
03.02.2010[fixed]politikaopravený bug - u Narnov sa nespúšťala voľba nového člena KhaRi
01.02.2010[added]útokmožnosť nastaviť stratégiu pre ochranné letky ťažby
01.02.2010[fixed]presunopravený bug - zle ošetrený vstup cez GET
26.01.2010[fixed]flotilaopravený bug - niekedy zmizla bojová skupina po priradení lode/letky
22.01.2010[changed]presunpríprava na skok prebieha od momentu vstupu do sektora (zastavenie presunu, boje a pod. neovplyvňujú odpočet)
22.01.2010[fixed]flotilaopravený bug - skupiny v hyperpriestore sa nezobrazovali v správe skupín
19.01.2010[fixed]daneopravený bug - nebolo možné zadať dane voči hráčom bez občianstva
19.01.2010[fixed]engineopravený bug - označovanie všetkých checkboxov nefungovalo vo Firefoxe, Opere a Chrome
18.01.2010[changed]flotilavylepšenie správy bojových skupín
13.01.2010[changed]ekonomikahráčom bez občianstva môže prevádzať suroviny hocikto (bez ohľadu na štát); platí aj spätne (oni môžu prevádzať hocikomu)
13.01.2010[fixed]útokopravený bug - v detaile útoku sa pri rýchlom útoku zobrazovali vždy údaje o útočníkovi
12.01.2010[fixed]presunopravené zobrazenie mapy pri zadávaní presunov
08.01.2010[changed]politikavýpočet prestíže rozšírený na 2 desatinné miesta
08.01.2010[changed]politikaprestíž u Centaurov bola všetkým zvýšená o 14 bodov
07.01.2010[changed]fórumzmenený panel so smajlíkmi
07.01.2010[added]fórummožnosť skrývania osobných fór
04.01.2010[changed]politikapočet členov Khari bol zvýšený na 7
03.01.2010[changed]parametrezmena dĺžky jedného kola útoku na 6 hodín
03.01.2010[fixed]engineopravený bug - predvyplnený rozsah dátumov v prehľadoch bol na prelome rokov zlý
02.01.2010[changed]politikazmenený politický systém u Centaurov, viac v "?Pomoc" na stránke "Rodiny"
02.01.2010[removed]menuu Centaurov odstránená položka Voľby pre bežných občanov, pre vládu presunutá do podmenu Vláda
02.01.2010[added]politikasystém rodín u Centaurov
02.01.2010[added]politikav prehľade občanov u centaurov pridaná informácia o prestíži
31.12.2009[added]politikapridaná prestíž u centaurov v prehľade Moje konto
31.12.2009[added]flotilav prehľade parametrov pridaný údaj o pôvode plavidla
29.12.2009[removed]manuálzrušený pôvodný manuál, upravená úvodná stránka a pridaný link na nový manuál
26.12.2009[fixed]mapazmenený font
25.12.2009[fixed]fórumopravený bug - v osobných fórach sa nedalo hromadne pridať právo "neobčanom"
25.12.2009[fixed]politikapri vzdaní sa občianstva sa zruší kandidatúra aj udelené hlasy vo voľbách + to isté platí pre hlasovania
25.12.2009[changed]politikazmenený názov funkcie "splnomocnenec Kolónie Drakhov" na "splnomocnenec", aby sa politický systém Drakhov dal použit aj v iných štátoch
07.12.2009[fixed]útokopraený bug - nešlo útočiť na ťažbu
06.12.2009[fixed]vzťahynastavenie vzťahov k občanom bez občianstva
06.12.2009[added]politikapridaná možnosť vzdať sa občianstva
06.12.2009[added]burzapridaný nový Black Market patriaci hráčom bez občianstva
06.12.2009[changed]mapana zobrazenie obsahu sektora už stačí aj prítomnosť stanice občana štátu alebo spojenca
06.12.2009[changed]parametrecena za presun stanice bola znížená na polovicu
05.12.2009[added]enginepríprava na status bez občiansva
05.12.2009[fixed]útokoptimalizácia bojové skriptu
03.12.2009[fixed]flotilaopravený bug pri zaraďovaní letiek/lodí v rôznych sektoroch do jednej skupiny
30.11.2009[fixed]štatistikastatus splnomocnenca sa už zobrazuje aj v prehľade hráčov
29.11.2009[added]politikamožnosť zvoliť si zástupcu pre Drakhov
29.11.2009[changed]burzaBlack Market premenovaný na Drakhská burza
29.11.2009[changed]politikamožnosť meniť vzťahy u Drakhov
29.11.2009[added]politikapridaný systém národného a vládneho hlasovania (zatiaľ iba u Drakhov)
29.11.2009[changed]pravidláúprava pravidiel rovnakej IP adresy
29.11.2009[changed]menunázov vládnej položky "Hlasovanie" bol zmenený na "Anketa"
27.11.2009[changed]mapav detaile sektora sa zobrazuje sumár ťažby jednotlivých hráčov namiesto všetkých skupín
27.11.2009[added]flotilav správe letiek sa pri presune po zadaní "odkiaľ" do kolonky "počet stíhačov" automaticky doplní počet stíhačov v zdrojovej letke
11.11.2009[added]flotilanový krížnik pre Narnov
08.11.2009[fixed]útokopravený bug - vo výpise neúspešného rýchleho útoku sa nezobrazovali údaje o zlej flotile
25.10.2009[changed]staniceúprava systému výstavby staníc + kontrola výšky príspevku podľa ceny stanice u Drakhov
25.10.2009[added]politikaštátna anketa pre Drakhov (právo meniť majú všetci)
25.10.2009[added]politikazobrazenie vzťahov pre Drakhov
24.10.2009[added]enginev prehľade Moje konto sa zobrazujú hráči, ktorí majú s užívateľom rovnaku IP adresu
24.10.2009[added]štatistikav ekonomickej štatistike štátov pridaný riadok so štatistikou hráča
19.10.2009[fixed]ťažbaniekedy nebolo možné ťažiť 6 hráčom
13.10.2009[fixed]politikaopravený bug - chyba pri predčasných voľbách v EA
11.10.2009[added]štatistikaekonomická štatistika štátov
10.10.2009[added]enginena viacerých miestach pri odpočte času pridaný výsledný dátum a čas v hinte po nadídení myšou
10.10.2009[fixed]pokutyopravené bugy v systéme pokút
06.10.2009[changed]CISrozdelenie na kategórie + možnosť mazať viac správ naraz
05.10.2009[changed]štatistikav prehľade hráčov zobrazuje iba aktívne kontá
05.10.2009[added]fórumodkaz na poslanie pošty autorovi príspevku
05.10.2009[changed]ekonomikav prevode surovín sa v ponuke zobrazujú iba aktívne kontá hráčov
04.10.2009[changed]útokpri útoku, ktorý mal iba jedno kolo sa v detaile nezobrazuje flotila útočníka
01.10.2009[added]pravidlápridané pravidlá o hraní z rovnakej IP adresy
01.10.2009[fixed]pomocopravená ?Pomoc o politickom systéme EA - pri stranách
28.09.2009[changed]mapazmena umiestnenia Marsu a Zeme + úprava sektorov v okolí
28.09.2009[changed]parametrezmenené parametre flotily
27.09.2009[added]pomocúprava a pridanie sekcie ?Pomoc na viacerých stránkach
26.09.2009[changed]parametrezmenené viaceré ceny pre rasy bez kreditov (upgrady, ťažba, výstavba)
26.09.2009[fixed]útokopravený bug - v detaile útoku boli pri stratách vymenené stĺpce Tankery a Obchovdné lode
26.09.2009[fixed]útokopravený bug - pri útoku na ťažbu nepridalo ochrannú letku
23.09.2009[added]flotila"umieranie" stíhačov, ktoré nemajú kyslík
23.09.2009[fixed]flotilaopravený bug - pri oprave lode nezobrazilo správny stav surovín
23.09.2009[added]flotilakontrola miesta pre stíhače + spúšťanie odpočítavania kapacity kyslíka + správa o stave do CIS
21.09.2009[added]flotilazobrazenie stavu zásob stíhačov v správe letiek
21.09.2009[fixed]flotilaopravený bug - neprístupné parametre lodí - hláška "sem nemáš prístup!"
21.09.2009[fixed]útokopravený bug - pri pokuse o útok v sektore sa voľné letky nezaradili do skupín
17.09.2009[changed]stanicezmena cien výstavby staníc
17.09.2009[changed]ťažbazmena výpočtu dĺžky ťažby mimo HW
17.09.2009[fixed]ťažbaopravený bug - pri ťažbe v sektore patriacemu inému štátu sa nezobrazovali indexy
17.09.2009[fixed]presunv niektorých prípadoch bolo možné presúvať samostatné stíhače aj po sektoroch bez skokovej brány
16.09.2009[added]mapav detaile sektora sú vidieť letky za určitých podmienok (pozri ?Pomoc) a zároveň je vidieť obsah sektora, ak tam má hráč letku
16.09.2009[removed]ekonomikazrušené zobrazovanie "voľných stíhačiek" v tabuľke surovín
16.09.2009[fixed]útokopravený bug - útok sa ukončil aj keď ešte ostali stíhače jednej zo strán
16.09.2009[fixed]útokopravený bug - chybová hláška v správe útoku a v detaile sektora, ked prebiehal útok
15.09.2009[added]fórummožnosť zmazať osobné fórum
15.09.2009[fixed]ekonomikaopravený bug - denník pohybov zle zobrazoval čísla väčšie ako INTEGER
15.09.2009[added]flotilaopätovne zverejnené parametre flotily
15.09.2009[removed]stanicaodstránený upgrade vesmírneho doku
15.09.2009[removed]menukategória "Alpha test" bola odstránená
15.09.2009[added]systémvšeobecná podpora pre nové stíhače + aplikácia Alpha testu
14.09.2009[changed]štatistikazrušenie zobrazovania prázdnych detailov útoku pri preberaní, farbičkovaní a prázdnom útoku
14.09.2009[fixed]flotilaopravený bug - niekedy sa loď postavila 2x
14.09.2009[changed]ťažbav HW je možné ťažiť aj bez skokovej brány
05.09.2009[changed]mapav detaile sektora sa zobrazujú nové stíhače
05.09.2009[changed]stanicaupravený skript "Presun stanice" pre podporu nových stíhačov
05.09.2009[added]ťažbaALPHA TEST: upravený skript "Správa ťažby" pre nové stíhače a letky
05.09.2009[added]flotilaALPHA TEST: upravený prehľad "Moja flotila" pre nové stíhače + zobrazuje aj letky pri ťažbe
05.09.2009[added]presunpridaná podpora pre nové stíhače
04.09.2009[added]flotilaALPHA TEST: prerobený skript správy skupín pre podporu nových stíhačov a letiek
03.09.2009[added]flotilaALPHA TEST: stránka na správu nových stíhačov a letiek
03.09.2009[added]technológiestav surovín na sklade v centre technológií
02.09.2009[changed]útokmax. opozdenie prvého kola útoku bolo skrátené na 1/4 dĺžky kola
01.09.2009[added]flotilaALPHA TEST: prerobený skript na výrobu flotily
01.09.2009[added]technológieALPHA TEST: centrum technológií
31.08.2009[added]engineneaktívne hráčske účty strácajú politickú funkciu
22.08.2009[added]menunová kategória "Alpha test" na rozpracované funkcie hry
20.08.2009[fixed]mapaopravený bug - v niektorých pripadoch bolo možné po prestupe do iného štátu vidieť ťažobné skupiny v sektore pôvodného HW
16.08.2009[added]útokmožnosť posunúť začiatok prvého kola útoku
15.08.2009[changed]štatistikaprepracovaný prehľad hráčov
14.08.2009[fixed]tažbav správe o ťažbe bolo Ti a Q40 namiesto rTi a rQ40
14.08.2009[fixed]flotilachybná možnosť v nastavení stratégie "D,L,S,L" namiesto "D,L,S,K"
10.08.2009[fixed]flotilasprávy o narušení chodili aj pri "narušení" vlastným občanom
09.08.2009[added]flotilaupozornenie pre vládu pri narušení sektora štátom, s ktorým je vzťah V alebo N
09.08.2009[changed]CISpresmerované správy o útokoch do CIS
09.08.2009[changed]CISpresmerované politické správy do CIS
06.08.2009[added]engineCIS - centrálny informačný systém
04.08.2009[fixed]útokopravený bug - v detaile útoku bolo zlé HP a straty v prípade zapojenia poškodených lodí
04.08.2009[changed]útokv správe útoku už nie je možné vidieť stratégiu súpera
04.08.2009[removed]flotilaprehľad parametrov lodí jednotlivých štátov
04.08.2009[added]fórumvýpis prístupových práv v zobrazení osobného fóra
02.08.2009[added]fórumosobné fóra so správou prístupu
02.08.2009[changed]pokutyna vládny účet pribudene len 50% z výšky pokuty
01.08.2009[changed]ťažbadĺžka ťažby mimo HW zavisí od vzdialenosti sektoru ťažby od HW
31.07.2009[fixed]engineopravený problém so zobrazovaním niektorých čísiel v hre
31.07.2009[changed]mapapre skenovanie sektora na prítomnosť lodí a staníc je potrebný vesmírny dok
28.07.2009[added]mapazobrazenie staníc hráčov prehľade sektora
28.07.2009[fixed]engineopravený bug - nefunkčná registrácia
28.07.2009[added]stanicamožnosť presunúť stanicu do iného sektora
27.07.2009[changed]ťažbavymena poradia tankera a obchodnej lode, aby poradie zodpovedalo poradiu indexov v sektore
27.07.2009[added]flotilaprehľad lodí hráča, pre vládu zároveň prehľad lodí všetkých občanov
25.07.2009[added]mapaprieskumné centrum - prehľad lodí v sektoroch
25.07.2009[added]burzamožnosť obchovať pre vládu
25.07.2009[fixed]burzaopravený bug - VAT niekedy neišla správnemu štátu
25.07.2009[changed]ekonomikaúprava denníka pohybov na národnom účte
24.07.2009[fixed]daneopravený bug - zle zobrazené sumárne dane za celý štát
24.07.2009[added]burzalimity cien (minimá a maximá)
24.07.2009[added]ťažbazobrazenie indexov sektora v okne ťažobných skupín
24.07.2009[changed]ekonomikadenník pohybov surovín by mal už zobrazovať všetky pohyby
24.07.2009[changed]enginezmena na dynamické odpočítavanie času vo viacerých častiach hry
24.07.2009[added]flotilaoprava lodí
22.07.2009[added]engineaktuálny herný čas v ľavom hornom rohu
22.07.2009[added]engineregistrácia vyžaduje aktiváciu účtu administrátorom
19.07.2009[added]mapasektory bez stanice, brany, ťažby a prítomnosti lodí sa pri prepočte automaticky zmenia na neutrálne
18.07.2009[fixed]letkyopravený bug - išlo zaradiť viac stihačov, ako bolo k dispozícii
17.07.2009[fixed]útokopravený bug - nebolo možné sa pridať do útoku štátu, ktorý ešte v útoku nebol zapojený
17.07.2009[added]stanicemožnosť stavať skokové brány pre Drakhov
15.07.2009[changed]ťažbastíhače už zaberajú miesto v dokoch iba v prípade, že je málo miesta v hangároch
15.07.2009[fixed]ťažbazrušenie kolónky na výrobu obchodných lodí u Drakhov
15.07.2009[changed]parametredĺžka 1 kola boja: 8 hod; základná dĺžka skoku pri presune: 8 hod
15.07.2009[added]poštaupozornenie na novú poštu po prihlásení do hry
14.07.2009[fixed]útokopravený bug - detail útoku - zlý sučet lodí typu destroyer
13.07.2009[fixed]flotilabug pri presúvaní stíhačov v lodiach
12.07.2009[added]ekonomikaprevod surovín medzi účtami hráčov
12.07.2009[added]fórumnové fórum pre nováčikov v hre
11.07.2009[added]ekonomikadenník pohybov surovín na účte (zatiaľ zobrazuje iba niektoré pohyby)
11.07.2009[added]manuálprvá pracovná verzia (vďaka StOs)
10.07.2009[added]útokbojový skript pre útok na ťažbu
10.07.2009[fixed]staniceopravený bug - link na sektor v zbierke Drakhov nefungoval
06.07.2009[fixed]útoknefungovalo prefarbovanie sektorov
06.07.2009[fixed]flotilalode, ktoré mali v názve apostrof ostali vysieť vo výrobnej fronte
04.07.2009[changed]danezvýšené limity
04.07.2009[changed]presunupravený čas presunu, základná dĺžka 4 hod, každá skokovka znižuje o 1 hodinu na vstupe aj výstupe + opravené zobrazovanie času doletu
04.07.2009[fixed]danechyby pri prerátavaní výšky dane jednotlivca a príjmu štátu
04.07.2009[fixed]občaniaopravený bug - zobrazovanie správneho počtu ťažby v prehľade občanov
04.07.2009[fixed]fórumopravené zobrazovanie počtu nových príspevkov
01.07.2009[added]vzťahymožnosť nastaviť vzťah k Drakhom
01.07.2009[fixed]vzťahyoprava vzťahu Drakhov na vojnu so všetkými
30.06.2009[changed]enginezmena registračného mailového servera
29.06.2009[changed]útokopravený bug - chyba pri spustení útoku
27.06.2009[changed]ťažbaobchodná a ťažobná stanica odteraz pridávajú 30% výnosu
25.06.2009[changed]politikazmena počtu poslancov u EA a Mars z 10 na 6
25.06.2009[fixed]stanicaopravený bug - Drazi nemohli stavať rafinérie
24.06.2009[removed]fórumodstránenie odkazu "odpovedať..." na fórach, kde užívateľ nemá právo prispievať
24.06.2009[added]fórumpridané fórum pre administrátorské oznamy
24.06.2009[fixed]presunopravený bug - názov nového letového plánu z "Letevý plán" na "Letový plán"
22.06.2009[changed]enginerýchle menu bolo presunuté na vrch bočného panela
22.06.2009[changed]parametreúprava parametrov lodí + nová loď Drazi
22.06.2009[changed]parametreúprava parametrov upgradov v priemyselnej sekcii
22.06.2009[added]fórumzvýraznenie počtu nových príspevkov v zozname fór
22.06.2009[fixed]ťažbaopravený bug - nebolo možné stavať obchodné lode a tankery u Drazi
21.06.2009[changed]politikazmena predvoleného obchodneho vztahu na embargo [emb]
21.06.2009[fixed]fórumopravený bug - nešlo mazať príspevky na národnom a kmenovom fóre
21.06.2009[changed]hraspustenie Beta veku
20.06.2009[fixed]flotilaoprava počítania času presunu
20.06.2009[added]politikaspustenie rasy Drakh
20.06.2009[fixed]politikakontrola a oprava politických systémov: Minbar, Narn, Centaur, Drazi, EA
20.06.2009[fixed]pokutyoprava bugu
19.06.2009[changed]fórumprepracovaný celý systém fóra
18.06.2009[added]obsahúvodná stránka
17.06.2009[changed]obsahzmena pravidel hry
17.06.2009[added]engineformulár pre prihlásenie do veku; odteraz ostávajú užívateľské konta zachované aj pri prechode do nového veku; štát, za ktorý bude hráč hrať sa volí až po prihlásení a v každom veku môže byť iný
17.06.2009[changed]štatistikazmena prehľadu štátov
16.06.2009[changed]enginevzhľad prehľadu moje konto
16.06.2009[changed]engineformulár pre zmenu používateľského konta, zjednotenie so zmenou avatara
16.06.2009[fixed]enginebug v zobrazovaní rýchleho menu
16.06.2009[changed]engineneaktívne kontá (z dôvodu dlhšej neprítomnosti) sa aktivujú automaticky pri pokuse o prihlásenie
16.06.2009[added]enginekontaktný formulár pre neprihlásených užívateľov
16.06.2009[changed]enginezmena registračného formulára, príprava na zmenu správy používateľských účtov
16.06.2009[fixed]engineoprava systému odosielania e-mailových správ
14.06.2009[changed]enginezjednodušenie ToDo listu do použitelnej podoby a sprístupnenie aj neprihláseným používateľom
14.06.2009[added]enginepridaný systém evidencie zmien v hre z hladiska vývoja ... ChangeLog

Vygenerované za 0,097 sekúnd. SQL[12]: 0,023 sekúnd. Verzia: 3.3
Ak Carn je mŕtvy, bude vojna. Dnes, zajtra, pozajtra, na tom nezáleží. Ak to bude môj posledný skutok, môj posledný dych, bude vojna. Toto Vám sľubujem, Commander, sľubujem!
Londo Sinclairovi (Midnight on the Firing Line)