Od 8.6.2023 prebieha vek Chaos IV.
Je tu prítomných 0 z 27 hráčov


Change Log

06.09.2019[changed]parametrezmena levelov
06.09.2019[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II bod 2 C6, čl. IV. bod 10
06.09.2019[removed]flotilazrušenie údržby flotily
15.01.2019[changed]parametrezmena parametrov flotily
15.01.2019[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II bod 1 písm. A, bod 2 C1 C3 C4 C6 C7, čl. IV. bod 9
15.01.2019[changed]pravidlápravidlá TM kryštálov - čl. II. písm. B, čl. IV. písm. B
15.01.2019[changed]útokzmena výpočtu počtu bojových bodov potrebných pre získanie levelu
15.01.2019[changed]útokupravený bonus bojových bodov za deň veku (zvýšený, graf bude čoskoro v manuále)
15.01.2019[changed]útokbonus v získaných bojových bodoch za víťaztvo v boji znížený na 20%
15.01.2019[changed]ťažbavšetky rasy (vrátane Drakhov) potrebujú pre vyslanie ťažby mimo HW skokovú bránu
13.01.2019[fixed]útokopravený bug - išlo zadať väčší odklad útoku ako 60 minút
13.01.2019[changed]flotilapoškodenie do 35% je možné opraviť kdekoľvek a do 80% vo vlastnom sektore s obrannou stanicou
13.01.2019[removed]ekonomikazrušenie blokovania prevod na začiatku veku
13.01.2019[added]flotilaflotila (okrem stíhačov) stráca každý deň cez prepočet 2% HP
13.01.2019[changed]flotilavýdrž stíhačov bez kyslíka znížená na 24 hodín
21.10.2018[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 2 C7
09.10.2018[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II., čl. III., čl. IV, čl. V bod 3
29.05.2018[changed]štatistikazobrazenie ekonomickej štatistiky ostatných štátov je možné vypínať a zapínať v jednotlivých vekoch
29.05.2018[changed]štatistikazobrazenie počtu sektorov vo vlastníctve štátu je možné vypínať a zapínať v jednotlivých vekoch
11.01.2018[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 2 C3
11.01.2018[changed]pravidlápravidlá veku - čl. III. bod 5, čl. IV., čl. V.
13.12.2017[fixed]ťažbaopravený bug - blokovanie letky, ktorá bola priradená k ťažbe pri prekročení limitu ťažby
20.10.2017[added]útokblokovanie zadania útoku v sektoroch v ochrannej lehote
20.10.2017[added]štatistikav štatistike štátov pridaný údaj o získaných bodoch
18.09.2017[changed]ťažbaje možné vyslať ťažbu v neutrálnom sektore, pokiaľ tam má hráč stanicu
17.09.2017[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. I., čl. III. bod 5, čl. V bod 2
17.09.2017[added]parametrepridaná loď Civil Transport
13.09.2017[changed]parametrezmena parametrov flotily
11.09.2017[changed]mapaupravený vzhľad detailu sektora
11.09.2017[changed]stanicaúprava upgradov stanice pre podporu dotykového ovládania
19.07.2017[changed]útokzavedená maximálna výška podpory od lodí v režime bránenia (pozri ?Pomoc na stránke Detail sektora)
27.06.2017[added]enginepridaná možnosť zadať telefónne číslo v správe konta hráča
27.06.2017[removed]štatistikazrušený údaj o nováčikoch a pokročilých v štatistike hráčov
19.06.2017[added]flotilav prehľade "Moja flotila" sa zobrazuje zostávajúci čas do najbližšej fázy presunu
19.06.2017[changed]presunzadanie a priebeh boja nevyraďuje skupinu z plánovaného presunu; avšak ak v momente plánovaného skoku je skupina súčasťou boja, ktorý prebieha alebo má začať o menej ako 5 minút, skupina zostane v sektore
19.06.2017[changed]útokzmena maximálneho odkladu pri útoku na 60 minút
19.06.2017[changed]parametrezmena parametrov flotily
15.06.2017[added]burzapridané zobrazovanie dopytov
13.06.2017[changed]burzavkladanie dopytu na burzu trvá určitý čas zavislý od rozdielu ceny dopytu a ceny podľa macroeokonomiky
13.06.2017[added]útokpridaný režim bránenia (pozri ?Pomoc na stránke Detail sektora)
19.02.2017[changed]útokbojové body pridelené počas útoku boli znížené o 10%, bonus bol zvýšený na 40%
17.02.2017[changed]pravidlákomplexná úprava pravidiel veku, občianstva a TM kryštálov
17.02.2017[removed]pravidlázrušenie pravidiel ambasádora
09.02.2017[changed]útokprí ústupe z útoku ustupujúce lode majú útok o sile 50%
09.02.2017[changed]parametreznížená cena výroby tankera
09.02.2017[changed]flotilavýdrž stíhačov bez kyslíka zvýšená na 48 hodín
08.02.2017[changed]parametrezmena parametrov flotily
04.02.2017[added]štatistikav štatistike bojových bodov pridané zobrazenie kompletného poradia hráčov
30.01.2017[added]parametrepridaná informácia o leveli potrebnom pre zavedenie technológie v tabuľke parametrov flotily
27.01.2017[added]manuálpridaný rýchly návod pre nováčikov
24.01.2017[added]ťažbapridaný symbol "+" za indexom sektora predstavuje prítomnosť ťažobnej resp. obchodnej stanice
21.01.2017[changed]útokak je možné vybrať viac ako jeden cieľ útoku pri pridávaní sa do útoku, tak nie je predvolený žiadny cieľ a pokiaľ nebude žiadny vybraný, tak pridanie do útoku nenastane
21.01.2017[added]technológiepridaný garantovaný level - umožnuje prístup k technológiám s nižším levelom ako je medián levelu všetkých hráčov
18.01.2017[fixed]ťažbaopravený bug - pri predčasnom stiahnutí ťažby sa naťažená surovina vypočítala v HW sektore hráča namiesto skutočného sektora
28.12.2016[changed]flotilaautomaticky sa skopíruje stratégia novej letke stíhačov, ak je automaticky vytorená z dôvodu nedostatku kyslíka
28.12.2016[fixed]engineopravený bug - nezobrazovalo správne bojové body potrebné pre ďalší level v sekcii "Moje konto"
11.12.2016[changed]ťažbaV prípade, že HW vlastní iný štát, nie je možné vyslať letky s ťažbou mimo HW. (Neplatí pre neobčanov)
10.12.2016[changed]ťažbapri predčasnom stiahnutí ťažby, ktorá trvá aspoň hodinu dostane hráč zodpovedajúce množstvo surovín znížené o sankciu 20%
10.12.2016[added]ťažbanová správa ťažby
10.12.2016[fixed]stanicaopravený bug - zlý údaj o voľnom mieste v hangárov počas výroby stíhačov
10.12.2016[fixed]ťažbaopravený bug - v správe o ťažbe bolo zle uvedené množstvo surovín v prípade použitia ťažobnej alebo obchodnej stanice
10.12.2016[changed]ťažbav prípade, že HW hráča vlastní iný štát, sa 20% naťažených surovín pripíše do národného skladu vlastníka HW a 30% sa stratí; bezobčanom sa suroviny nestrácajú
06.12.2016[changed]útokskúsenosti sa budú udeľovať iba za boje počas ostrého veku
06.12.2016[changed]parametrezmena parametrov flotily
06.12.2016[added]technológiemožnosť podmieniť zavedenie technológie dosiahnutým levelu hráča
06.12.2016[changed]útokzmena bonusu k bojovým skúsenostiam podľa dňa veku - na začiatku veku je bonus vyšší a na konci nižší (v manuáli bude upravený graf)
06.12.2016[changed]pravidlápravidlá TMK - čl. IV. bod A
01.12.2016[changed]pravidlápravidlá TMK - čl. I. bod 6 a čl. IV.
01.12.2016[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. definícia cieľa C7, čl. III. bod 1, 3 a 7 a čl. IV. bod 7
01.12.2016[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. II body 1 a 6
01.12.2016[changed]parametreobchodné centrum zaberá 5 miest na stanici
23.09.2016[changed]ťažbav prípade ťažby v sektore cudzieho štátu sa 20% naťažených surovín pripíše do národného skladu vlastníka sektora a 30% sa stratí; bezobčanom sa suroviny nestrácajú
07.09.2016[changed]stanicazmena cien výstavby a upgradov na stanici
07.09.2016[fixed]presunopravený bug - zlý výpočet času doskoku
07.09.2016[changed]presunv sektore, v ktorom sa bojuje, je opäť možné vyuzívať skokovú bránu
28.09.2015[changed]pravidlápravidlá veku - čl. III. body 2,3,7 a 8
23.06.2015[changed]presunv sektore, v ktorom sa bojuje, nie je možné využívať skokovú bránu na skrátenie dĺžky skoku (ani vlastníkom sektora)
23.06.2015[changed]presundoskok do sektora bez použitia skokovej brány skrátený o 2 hodiny
23.06.2015[changed]parametrezmena parametrov flotily u rasy Drazi
22.06.2015[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 3
19.06.2015[added]štatistikaštatistika bojových bodov
19.06.2015[fixed]štatistikaopravený bug - v štatistike TM kryštálov nezobrazovalo správne poradie "priemer za vek"; na zaradenie do tejto štatistiky sa musí hráč zapojiť minimálne v 3 vekoch
19.06.2015[changed]štatistikaštatistika rozvoja hráčov sa nebude zobrazovať prvých 21 dní veku
12.04.2015[changed]pravidlápravidlá veku - čl. V. bod 3
12.04.2015[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. IV. bod 1
12.04.2015[changed]pravidlápravidlá TM kryštálov - čl. II. bod B
05.02.2015[added]enginepridané citáty zo serialu B5 do päty stránky
12.01.2015[added]parametrev prehľade parametrov flotily pridaný názov štátu/rasy pri pôvode technológie
12.01.2015[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 2 a 3, čl. VI. bod 1
12.01.2015[added]útokpridané bojové body a level hráča (popis v manuáli)
11.01.2015[changed]engineúprava designu stránky "Moje konto"
10.01.2015[removed]politikaodstránená tabuľka "Súčet bojových skúseností podľa rasy" v prehľade občanov
17.12.2014[added]štatistikav prehľade útokov bol pridaný údaj o počte kôl
27.10.2014[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 2, čl. IV. bod 7
24.04.2014[changed]ťažbazmena postihu v dĺžke externej ťažby na 30 minút na jeden sektor vzdialenosti
24.04.2014[changed]engineupravené štartovacie počty ťažby a budov na stanici
03.02.2014[changed]enginezmena systému na skrývanie fór
03.02.2014[added]enginepridaná možnosť označiť fórum ako obľúbené a jeho zobrazenie v samostatnej kategórii
03.02.2014[added]enginepridaná možnosť zvýrazniť fórum a jeho zobrazenie v samostatnej kategórii
02.02.2014[added]enginepridaná možnosť označiť fórum za off-topic a jeho zobrazenie v samostatnej kategórii
02.02.2014[changed]enginezmena designu stránky s výberom fór
02.02.2014[fixed]štatistikaopravený bug - chyba pri pokuse o zobrazenie útokov hráčom nezapojeným do veku
02.02.2014[fixed]štatistikaopravený bug - počítanie externej ťažby v ekonomike štátov
02.02.2014[removed]politikaodstránené nastavovanie obchodných vzťahov
28.01.2014[fixed]staniceopravený bug - boli vidieť všetky zbierky na stanice bez ohľadu na štát, ktorý sa zbiera
16.01.2014[changed]útokzničenie OS nastane iba ak pri útoku na sektor prehrá obranca (mení sa vlastníctvo sektora)
13.01.2014[fixed]parametreopravená chyba vo výpočte parametrov flotily - PK a DC
09.01.2014[added]štatistikapridaný graf dennej produkcie v UU v makroekonomike
09.01.2014[changed]enginezmena obmedzenia zapojenia do veku pre nepredregistrovaných hráčov zo štvrtého na piaty deň
09.01.2014[added]politikapridané politické systémy vorlonov a tieňov
08.01.2014[changed]pravidlápravidlá TM kryštálov - čl. II. B, čl. IV.
08.01.2014[changed]pravidlápravidlá veku - čl. III. bod 1
08.01.2014[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. I. bod 1
08.01.2014[changed]parametrezmena parametrov flotily
05.01.2014[changed]štatistikazmena jednotky Q40 v grafe produkcie v makroekonomike
11.11.2013[changed]mapastíhače priradené k ťažbe už nesťačia na zobrazenie flotily v sektore
11.11.2013[removed]ťažbapostih 4 hodiny pri externej ťažbe zrušený
11.11.2013[changed]pravidlápravidlá ambasádora - čl. III. bod 7 a 8
11.11.2013[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. II. bod 1, 6 a 7
07.11.2013[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 4 a 5, čl. III. bod 1 a 3, čl. IV. bod 2, bod 4 bol vypustený, ostatné prečíslované
07.11.2013[changed]pravidlápravidlá TM kryštálov - čl. II. B, čl. III., čl. IV. B
07.11.2013[added]pravidlápridaný odstavec o právach a vlastníctve
04.11.2013[added]enginepridaná funkcia predregistrácie do ďalšieho veku
20.10.2013[added]politikapokiaľ v EA nie je prezident (ale je vláda), automaticky sa spustia nové voľby prezidenta
18.10.2013[fixed]mapaopravený bug - niekedy nezobrazovalo informácie o sektore, napriek tomu, že už bol preskúmaný
15.10.2013[changed]burzaúprava minimálnych a maximálnych cien surovín
15.10.2013[changed]stanicazaokrúhlenie ceny v presune stanice
02.10.2013[fixed]štatistikaopravený bug - v štatistike útokov sa zobrazovali aj niektoré útoky, ktoré nemali byť vidieť
30.09.2013[fixed]mapaopravený bug - v detaile sektora (v zozname sektorov na výber) niekedy zobrazovalo zlého vlastníka sektora
29.09.2013[added]politikapridané právo písať na vývesku premierovi u CR
29.09.2013[fixed]mapaopravený bug - v detaile sektora zobrazovalo aktuálnu voľnú kapacitu, aj keď malo zobrazovať historickú (uloženú)
20.09.2013[added]stanicaopravený bug - stanicu bolo možné u neobčanov presunúť do neznámeho sektora
19.09.2013[changed]parametrezdraženie flotily plošne o 50%
18.09.2013[changed]pravidlápravidlá TM kryštálov - čl. III. a IV.
18.09.2013[added]útokukladanie informácií o sektore pri zničení flotily počas útoku
18.09.2013[changed]mapainformácie o sektore (okrem flotily) sú pre štát dostupné aj keď je v sektore postavená skoková brána, ťažobná alebo obchodná stanica
18.09.2013[fixed]mapaopravený bug - v prieskumnom centre sa zobrazovala flotila aj v sektoroch, kde bolo iba právo vidieť ťažbu
11.09.2013[added]politikapridaná funkcia ministra vnútra pre EA
11.09.2013[changed]presunletový plán možno nastaviť iba po známych sektoroch
11.09.2013[fixed]flotilaopravený bug - v prehľade "moja flotila" za celý štát sa vo výbere občana nezobrazovali občania, ktorí majú iba letky (nemajú lode)
11.09.2013[changed]mapav prieskumnom centre sa zobrazujú sektory podľa nastavenia zdieľania informácií
11.09.2013[fixed]mapaopravený bug - v prieskumnom centre sa nezobrazovali sektory, v ktorých sú iba stíhače
10.09.2013[changed]štatistikav štatistike útokov sa zobrazujú iba útoky, ktoré sa začali pred momentom získania poslednej informácie v danom sektore
10.09.2013[added]mapaskenovanie okolia sektora v detaile sektora
10.09.2013[changed]mapapôvodná mapa bola nahradená novou s Fog of War (pozri ?Pomoc)
22.07.2013[changed]mapadetail sektoru na novej mape upravený, aby zobrazoval informácie v súlade s FoW
21.07.2013[added]politikav Politika->Občania pridaná kolonka, ktorá zobrazuje, či daný občan zdieľa informácie so štátom
21.07.2013[added]mapapridaná nová mapa na testovanie: aplikácia Fog of War, zdieľanie informácií a ďalšie úpravy
17.07.2013[added]mapapridané nastavenia zdieľania informácií o sektoroch (zatiaľ sa neaplikujú)
11.07.2013[changed]flotilazmena spôsobu nastavenia stratégie skupiny (pozri ?Pomoc)
11.07.2013[removed]ťažbaodstránená možnosť meniť stratégiu v správe ťažby
11.07.2013[changed]útokprepočet útoku podľa stratégie zadanej novým spôsobom
09.07.2013[added]flotilapridaná možnosť meniť stratégiu jednotlivým lodiam a letkám - zatiaľ sa neprejavuje v boji !!!
30.06.2013[added]štatistikapridaný graf v ekonomickej štatistike štátov
30.06.2013[added]štatistikapridaný graf v štatistike štátov
30.06.2013[added]burzapridané odkazy na ekonomické štatistiky do kontextového menu burzy
30.06.2013[added]štatistikapridané burzové kurzy do štatistiky macroekonomiky
29.06.2013[added]štatistikapridaná štatistika makro ekonomiky
29.06.2013[changed]menuúprava veľkosti písma v menu a ikón v podmenu "Štatistika"
04.06.2013[changed]burzavyhodnocovanie dopytov sa odteraz spracováva od najvyššieho (skorší čas rozhoduje iba v prípade zhodnosti dopytov)
04.06.2013[changed]burzameno predávajúceho/kupujúceho v histórii transakcií na burze sa zobrazí až po 24 hodinách
04.06.2013[changed]ekonomikabližšie nešpecifikovaná podstatná zmena ekonomiky (viď admin fórum)
01.06.2013[added]stanicapridané búranie budov
01.06.2013[changed]parametrezníženie cien flotily na polovicu
01.06.2013[changed]stanicaúprava cien budov a upgradov stanice
01.06.2013[changed]technológiezmena cien zavedenia technológií
01.06.2013[changed]ekonomikazablokovanie prevodu surovín na začiatku veku zvýšené na 10 dní
01.06.2013[removed]ekonomikaodstránená funkcia nastavovania obchodných daní
01.06.2013[added]enginepridané blikanie ikony obálky s novou poštou
01.04.2013[fixed]útokopravený bug - nechodila správa o napadnutí ťažby (ak nemala priradenú letku)
01.04.2013[fixed]štatistikaekonomická štatistika upravená na novú ekonomiku
25.03.2013[added]kryštálymožnosť presunúť stanicu za TM kryštál hráčom
12.03.2013[fixed]flotilaopravený bug - stíhače vo výstavbe nezaberali miesto v hangároch
12.03.2013[changed]parametrezmena parametrov flotily
12.03.2013[added]ekonomikaprvých 5 dní veku je zablokovaná funkcia prevodu surovín
12.03.2013[added]pravidlápridané pravidlá získavania, mínania a straty TM kryštálov
12.03.2013[changed]pravidlápravidlá veku - čl. III bod 6
10.03.2013[changed]pravidlápravidlá veku - celý čl. V
10.03.2013[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. II bod 1, čl. III bod 2 a celý čl. V
10.03.2013[changed]pravidlápravidlá ambasádora - komplexná zmena
23.01.2013[changed]burzamená predávajúcich sa odteraz nezobrazujú
23.01.2013[changed]burzačas vloženia novej ponuky na burzu sa zmenil na 15 až 60 minút
03.01.2013[fixed]flotilaopravený bug - bolo možné stavať viac stíhačov ako je voľné miesto v hangároch
06.12.2012[added]kryštálypridanie TM kryštálov do hry
06.12.2012[changed]pravidlápravidlá veku - čl. II. bod 1. A.
06.12.2012[changed]politikau Drakhov sú odteraz 2 splnomocnenci
06.12.2012[changed]stanicazmena ceny za presun stanice u drakhov
29.10.2012[fixed]engineopravený bug - nezobrazovala sa notifikácia CIS pre správy určené členom vlády
10.10.2012[changed]parametrezmena parametrov flotily
08.10.2012[fixed]ťažbaopravený bug - štátny limit ťažby pre neobčanov nebol 550 ale 400
08.10.2012[fixed]staniceopravený bug - u Drakhov mohol hráč s kreditovou rasou stavať stanice za ceny kreditovej rasy, ale bez kreditov
08.10.2012[changed]pravidlápravidlá veku - čl. III body 7 a 8, čl. IV. body 2 a 3
08.10.2012[changed]pravidlápravidlá ambasádora - čl. III bod 6
08.10.2012[changed]pravidlápravidlá občianstva - čl. II body 1,3,6 a čl. V bod 2
08.10.2012[changed]pravidláúprava základných pravidiel (multiúčet)
25.06.2012[added]technológiepri strate občianstva hráč príde o všetky štátne technológie opusteného štátu
25.06.2012[changed]ťažbazmena "štátneho" limitu ťažby pre neobčanov na 550
25.06.2012[changed]pravidláúprava pravidiel veku
15.04.2012[changed]pravidláúprava pravidiel veku
15.04.2012[changed]pravidláúprava pravidiel ambasádora
01.02.2012[changed]parametrezmena parametrov flotily
01.02.2012[changed]pravidláúprava pravidiel veku
30.01.2012[fixed]engineopravená chyba zobrazovania položiek menu v IE9
30.01.2012[changed]parametreúprava cien zavádzania technológií
30.01.2012[changed]ťažbazmena výpočtu štátneho limitu - ohodnotenie sektora je čiastočne závislé aj na jeho indexoch
30.01.2012[fixed]stanicaopravený bug - ceny upgradov sa pri platbe nezaokrúhlovali
30.01.2012[fixed]stanicaopravený bug - zlý vypočet miesta v hangároch na stránke stanice počas výstavby ťažobnej plošiny
30.01.2012[added]štatistikapridaný počet sektorov vo vlastníctve štátu v štatistike štátov
14.01.2012[fixed]presunopravený bug - v zozname presunov niekedy nesprávne zobrazovalo čas letu
02.12.2011[added]stanicapridaná sekcia ?Pomoc
01.12.2011[fixed]ťažbaopravený bug - pri vypočte ťažby kreditov sa brala efektivita TP namiesto obchodovania
30.11.2011[changed]stanicazmena výpočtu ceny za presun stanice
29.11.2011[changed]parametreupravené parametre flotily
29.11.2011[added]stanicevýstavba obchodných staníc u Drakhov
29.11.2011[changed]manuálupravený úvod do hry
29.11.2011[changed]presundoba skoku v hyperpriestore do sektora bez brány zmenená na 5 násobok základného času letu
29.11.2011[added]ťažbastavba obchodných lodí u Drakhov
27.11.2011[changed]ťažbaúprava správy ťažby pre novú ekonomiku
27.11.2011[added]prepočetpridaný výpočet štátneho limitu ťažby a automatické vyradenie ťažby, ktorá presahuje tento limit
27.11.2011[changed]politikaprehľad občanov upravený pre zobrazovanie stavu novej stanice
26.11.2011[changed]ťažbaúprava výroby ťažby pre novú ekonomiku
24.11.2011[added]ťažbaprepočet získaných kreditov podľa efektivity obchodovania
24.11.2011[changed]politikavo všetkých voľbách má odteraz každý občan iba jeden hlas
24.11.2011[changed]štatistikarozdelenie na nováčikov a pokročilých je odteraz podľa vlastníctva vesmírneho doku
24.11.2011[changed]prepočetprepočet bol upravený, aby pracoval s novou stanicou
24.11.2011[changed]stanicainformácia o mieste v hangároch (+ prepočet kyslíka pre stíhače v HW sa riadi týmto údajom)
23.11.2011[changed]stanicaprepracovaná sekcia výstavby stanice
23.11.2011[removed]stanicaodstránená stránka upgradu stanice (bude zjednotená so stránkou výstavby)
29.10.2011[changed]flotilazoradenie skupín v správe skupín je primárne podľa sektora, až potom podľa názvu
29.10.2011[added]flotilapridaný stĺpec "presnosť" a podfarbenie sektora podľa vlastníka na stránke opráv flotily
30.09.2011[changed]pravidláúprava pravidiel ambasádora
29.09.2011[fixed]menuopravené odkazy na vývojové a bug fórum
29.09.2011[added]stanicezobrazenie vlastníctva obchodných staníc a ich búranie u Drakhov
28.08.2011[changed]parametreupravené parametre flotily
28.08.2011[fixed]flotilaopravený bug - zlý výpočet doby nabíjania motorov po vyrobení lode
25.08.2011[fixed]presunopravený bug - v niektorých prípadoch pri výpočte času kontrolovalo skokovú bránu v štartovacom sektore namiesto v cieľovom
23.08.2011[fixed]presunopravený bug - chybne zobrazený predpokladaný čas príletu
22.08.2011[changed]presunpri presunoch je možné použiť iba brány vo vlastníctve štátu alebo spojencov (A, PP)
22.08.2011[changed]presunzmena spôsobu výpočtu dĺžky presunu
22.08.2011[added]stanicemožnosť zbúrať stanice
22.08.2011[changed]flotilazmena limitov poškodenia na opravu flotily (do 20% hocikde, do 70% v OS)
22.08.2011[changed]politikazmena politických právomocí v MF
22.08.2011[changed]technológiekoeficient ceny cudzej/ukradnutej technológie zmenený na 150%
22.08.2011[changed]pravidlápravidlá veku čl. II. bod 7 C1, čl. III. bod 1 a 7, celý čl. V
22.08.2011[changed]pravidlápravidlá občianstva čl. I. bod 4
22.08.2011[added]pravidlápravidlá hráčskeho ambasádora
22.08.2011[changed]flotilak nosičom sa prioritne priraďujú stíhače, ktoré majú najmenšiu zásobu kyslíka
22.08.2011[added]enginezobrazovanie zmien v hre v sekcii "Moje konto"
22.08.2011[fixed]ťažbaopravený bug - nemožnosť búrať ťažbu, keď je kapacita dokov v mínuse
22.08.2011[fixed]ťažbaopravený bug - zobrazovanie chybovej hlášky, keď nebol žiadny sektor na ťažbu
10.06.2011[fixed]flotilaopravený bug - pri refreshi po vyradení lodí zo skupiny vypisovalo chybu
10.06.2011[fixed]presunopravený bug - niekedy pri spoločnom presune viacerých hráčov mohol niektorý skok prebehnúť skôr
11.05.2011[fixed]engineopravený bug - nebolo možné zmeniť avatara
28.04.2011[added]združeniepridaná podstránka združenia fanúšikov B5
19.04.2011[fixed]engineopravených viacero problémov súvisiacich s presunom no nový server
01.04.2011[fixed]burzaopravený bug - prepočet ponúk a dopytov na burze niekedy prebiehal neskôr ako mal
01.04.2011[fixed]ťažbaopravený bug - ak bol návrat ťažby tesne po dokončení výstavby ťažobnej stanice, nemusel sa započitať bonus
01.04.2011[fixed]prepočetpokiaľ z nejakého dôvodu neprebehne prepočet korektne (napr. preťaženie servera), systém sa bude pokúšať spustiť prepočet opakovane
03.03.2011[changed]pravidláúprava pravidiel veku
03.03.2011[fixed]útokopravený bug - chyba pri prideľovaní skúseností plavidlu s nulovým útokom
03.03.2011[changed]parametreupravené parametre flotily
03.03.2011[changed]parametrezmena upgradu level miesta
03.03.2011[changed]parametrezmena parametrov budov na stanici
22.02.2011[fixed]ťažbaopravený bug - zlý výpočet voľného miesta v sektoroch u neobčanov
12.02.2011[fixed]presunopravený bug - pri výpadku servera sa mohol zaseknúť let v hyperpriestore
25.01.2011[fixed]engineniektoré tabuľky boli zarovnané vľavo namiesto na stred
23.01.2011[fixed]ťažbaopravený bug - limit 200 lodí sa aplikoval aj na sektory, ktoré boli HW v minulých vekoch
15.01.2011[fixed]presunopravený bug - v mape letového plánu boli vidieť indexy sektorov
08.01.2011[removed]mapazrušená stránka so zoznamom sektorov - nie je potrebná
08.01.2011[fixed]mapaopravené bugy v detaile sektora - nešlo zadať útok a zlá hláška o nemožnosti zobrazenia flotily
07.01.2011[changed]mapaviditeľnosť indexov sektora bola naviazaná na viditeľnosť ťažby v sektore
07.01.2011[added]mapapridaný interaktívny panel s informáciami o sektore
07.01.2011[changed]ťažbazmena systému ťažby - zmena obmedzenia počtu hráčov v sektore na obmedzenie počtu lodí, zavedenie zásob surovín v sektore, zrušenie obmedzenia max. počtu lodí hráča v sektoroch mimo HW štátu
06.01.2011[fixed]ekonomikaopravená chybová hláška v prevode surovín a denníku pohybov
05.01.2011[changed]parametreupravené parametre flotily
05.01.2011[fixed]engineopravený bug - ťažobné lode alebo budovy na stanici sa niekedy postavili v dvojnásobnom počte
05.01.2011[fixed]fórumv centaurskom politickom systéme sa namiesto "Rodové fórum" zobrazovalo iba "fórum"
03.01.2011[changed]engineotváranie predvolenej stránky kliknutím na záložku menu je vypnuté ako prednastavené, túto funkcie je možné zapnúť v úprave profilu hráča
03.01.2011[changed]pravidlámenšia úprava pravidla o zmene HW štátu
02.01.2011[changed]enginenový grafický design
01.01.2011[changed]parametreupravené ceny výstavby stanice a ťažby u Drakhov
30.12.2010[fixed]útokopravený bug - pri spustení útoku sa niekedy voľné lode v sektore priradili do skupiny, ktorá ostala zaseknutá
30.12.2010[fixed]prepočetopravený bug - chyba v testovaní nového designu spôsobila prepočet bez pridelenia surovín
28.12.2010[fixed]presunpridané opatrenia proti chybe výpočtu času
23.12.2010[fixed]flotilaopravený bug - v HW sektore sa zle vypočítaval kyslík pre stíhače
23.12.2010[fixed]flotilaopravený bug - pri niektorých okolnostiach mohla prázdna skupiny po priradení letky ostať označená ako prázdna, čo spôsobilo "zaseknutie" letky
23.12.2010[fixed]presunprerobený výpočet času skoku
23.12.2010[fixed]presunopravený bug - bolo možné presúvať neobmedzené množstvo stíhačov medzi sektormi bez skokovej brány, ak boli v samostatnej skupine a zároveň sa presúvala aj iná skupina s aspoň jedným plavidlom
16.11.2010[changed]stanicana presun stanice už nie je potrebná žiadna loď - stačí, aby sektor bol vo vlastníctve hráčovho štátu resp. bol neutrálny pri neobčanoch
14.11.2010[changed]pravidláupravené pravidlá zakladania štátov
14.11.2010[added]enginev prehľade zmien kont sa zobrazuje aj informácia o zapojení hráča do veku
13.11.2010[changed]pravidláupravené pravidlá veku
13.11.2010[added]burzaotvorená burza "Black market" pre neobčanov, ostatní platia 15% clo pri predaji
22.10.2010[fixed]presunopravený bug - v niektorých prípadoch mohol skok začat o 2 hodiny skôr ako mal
04.10.2010[changed]?Pomocupravená ?Pomoc na stránke Výstavba stanice
23.09.2010[added]štatistikapridaná informácia o rase do prehľadu hráčov
23.09.2010[added]štatistikav prehľad občanov pridaná rasa občana a bojové skúsenosti
18.09.2010[fixed]burzaopravený bug - chybová hláška pri spracovaní štátneho dopytu
17.09.2010[added]engineužívateľom IE6 sa zobrazí hláška o blízkom konci podpory IE6.
17.09.2010[added]fórummožnosť udeliť právo prístupu na fórum pre všetkých hráčov
17.09.2010[fixed]engineopravený bug - nezobrazovalo rod/stranu/kmeň občanov rasy minbar v štáte s iným politickým systémom ako MF
17.09.2010[fixed]engineopravený bug - štátna a vládna anketa sa zobrazovala všetkým hráčom
08.09.2010[added]pravidlápravidlá organizácie veku a podmienok víťazstva
08.09.2010[changed]pravidláupravené pravidlá o občianstve a štátov
06.09.2010[changed]útokupravený výpočet skúseností - závisí od HP zničenej lode a útoku lode, ktorá skúsenosť získava
27.08.2010[added]štatistikaupravený prehľad štátov - pridaná skratka štátu a informácie o poradí štátu na základe pravidiel veku
27.08.2010[changed]enginezakázanie apostrofu v nicku hráča
27.08.2010[fixed]štatistikaopravený bug - v prehľade vlád sa nezobrazovala strana/rod/kmen pri hráčoch, ktorých rasa je Drakh
27.08.2010[fixed]staniceDrakhovia nevideli obchodné stanice a správne ceny, ak prestúpili do kreditového štátu
27.08.2010[fixed]ťažbaopravený bug - niekedy prišla ťažba viackrát
26.08.2010[added]presunzačiatok odletu je možné stanoviť na presný čas
05.08.2010[fixed]flotilaopravený bug - pri preratavaní kyslíka nerozdelilo správne letku s názvom, ktorý obsahoval apostrof
28.07.2010[fixed]útokopravený bug - zlý výpočet skúseností stíihačov
27.07.2010[added]flotilapri oprave flotily sa zobrazuje sumár nákladov za všetky poškodené lode
27.07.2010[added]fórumpridaný smajlík "thumbs-up"
27.07.2010[fixed]stanicaopravený bug - pri stavbe max. továrni nezobrazovalo odpočet času
27.07.2010[changed]útokmnožstvo získaných skúseností je závislé aj od HP lode, ktorá skúsenosť získava
07.07.2010[fixed]burzaopravený bug - bolo možné kúpiť nezaradené ponuky
07.07.2010[fixed]daneopravený bug - nebolo možné zadať VAT
12.06.2010[changed]parametreupravené parametre flotily - lode Drakhov
10.06.2010[added]burzaotvorená nová burza
10.06.2010[fixed]staniceopravená ?Pomoc (dĺžka výstavby brány)
05.05.2010[changed]štatistikav štatistike hráčov pridané poradie a namiesto počtu bodov sa zobrazuje iba percento z maxima
10.04.2010[fixed]ekonomikaopravený bug - zobrazovalo hlášku o znížení prevodu na limit, aj keď bol prevod nulový (keď bol limit v mínuse)
06.04.2010[removed]burzaburza je do zmeny systému obchodovania uzavretá
06.04.2010[added]ekonomikav prevode surovín pridaný limit zavislý na rozvinutosti príjemcu (viac v ?Pomoc)
06.04.2010[changed]parametreupravené parametre flotily
22.03.2010[changed]engineoznačenie "nové fórum" je zvýraznené žltou farbou
22.03.2010[fixed]ťažbaopravený problém s ťažbou, ktorá prišla po prepočte aj keď mala tesne pred prepočtom
22.03.2010[changed]engineúprava hlášky pri pokuse zmazať neexistujúcu anketu
22.03.2010[added]manuálpridaný "Úvod do hry"
27.02.2010[added]engineštatistika hráčov
27.02.2010[changed]mapazobrazenie obsahu sektora je možné aj bez vesmírneho doku v prípade, že tam má hráč stíhače
24.02.2010[fixed]engineopravený bug - chyba pri vkladaní ankety s apostrofom
21.02.2010[fixed]engineopravený bug - v pošte v správach zobrazovalo "HTML escape" znaky
21.02.2010[fixed]politikaopravené text v ?Pomoc o politickom systéme EA
19.02.2010[changed]parametredĺžka volieb bola skrátená na 2 dni
16.02.2010[changed]politikaCR: znížený počet členov Centauria na 4
16.02.2010[changed]politikaCR a EA: zrušené posty ministrov vnútra a výstavby; minister financí má právo stavať stanice
16.02.2010[changed]politikaNR: počet členov KhaRi znížený na 5
15.02.2010[changed]parametrecena za presun stanice znížená na polovicu
15.02.2010[changed]parametrev domovskom sektore môže ťažiť 200 lodí
15.02.2010[changed]parametrezmena ceny výstavby skokovej brány a obrannej stanice
15.02.2010[changed]parametrezvýšené počiatočné suroviny
15.02.2010[changed]parametreznížené limity na prevod surovín
15.02.2010[changed]parametredĺžka výstavby vesmírneho doku skrátená na 12 hodín a hangáru na 9 hodín
15.02.2010[changed]parametredĺžka upgradov stanice skrátená na 6 hodín
15.02.2010[added]politikapri strate alebo vzdaní sa občianstva sa zrušia nezaplatené pokuty v pôvodnom štáte
15.02.2010[changed]útokpri čistení sa už nebude meniť vlastník sektora
15.02.2010[added]enginepo prihlásení sa zobrazí správa o neprečítaných administrátorských oznamoch
03.02.2010[fixed]politikaopravený bug - u Narnov sa nespúšťala voľba nového člena KhaRi
01.02.2010[added]útokmožnosť nastaviť stratégiu pre ochranné letky ťažby
01.02.2010[fixed]presunopravený bug - zle ošetrený vstup cez GET
26.01.2010[fixed]flotilaopravený bug - niekedy zmizla bojová skupina po priradení lode/letky
22.01.2010[changed]presunpríprava na skok prebieha od momentu vstupu do sektora (zastavenie presunu, boje a pod. neovplyvňujú odpočet)
22.01.2010[fixed]flotilaopravený bug - skupiny v hyperpriestore sa nezobrazovali v správe skupín
19.01.2010[fixed]daneopravený bug - nebolo možné zadať dane voči hráčom bez občianstva
19.01.2010[fixed]engineopravený bug - označovanie všetkých checkboxov nefungovalo vo Firefoxe, Opere a Chrome
18.01.2010[changed]flotilavylepšenie správy bojových skupín
13.01.2010[changed]ekonomikahráčom bez občianstva môže prevádzať suroviny hocikto (bez ohľadu na štát); platí aj spätne (oni môžu prevádzať hocikomu)
13.01.2010[fixed]útokopravený bug - v detaile útoku sa pri rýchlom útoku zobrazovali vždy údaje o útočníkovi
12.01.2010[fixed]presunopravené zobrazenie mapy pri zadávaní presunov
08.01.2010[changed]politikavýpočet prestíže rozšírený na 2 desatinné miesta
08.01.2010[changed]politikaprestíž u Centaurov bola všetkým zvýšená o 14 bodov
07.01.2010[changed]fórumzmenený panel so smajlíkmi
07.01.2010[added]fórummožnosť skrývania osobných fór
04.01.2010[changed]politikapočet členov Khari bol zvýšený na 7
03.01.2010[changed]parametrezmena dĺžky jedného kola útoku na 6 hodín
03.01.2010[fixed]engineopravený bug - predvyplnený rozsah dátumov v prehľadoch bol na prelome rokov zlý
02.01.2010[changed]politikazmenený politický systém u Centaurov, viac v "?Pomoc" na stránke "Rodiny"
02.01.2010[removed]menuu Centaurov odstránená položka Voľby pre bežných občanov, pre vládu presunutá do podmenu Vláda
02.01.2010[added]politikasystém rodín u Centaurov
02.01.2010[added]politikav prehľade občanov u centaurov pridaná informácia o prestíži
31.12.2009[added]politikapridaná prestíž u centaurov v prehľade Moje konto
31.12.2009[added]flotilav prehľade parametrov pridaný údaj o pôvode plavidla
29.12.2009[removed]manuálzrušený pôvodný manuál, upravená úvodná stránka a pridaný link na nový manuál
26.12.2009[fixed]mapazmenený font
25.12.2009[fixed]fórumopravený bug - v osobných fórach sa nedalo hromadne pridať právo "neobčanom"
25.12.2009[fixed]politikapri vzdaní sa občianstva sa zruší kandidatúra aj udelené hlasy vo voľbách + to isté platí pre hlasovania
25.12.2009[changed]politikazmenený názov funkcie "splnomocnenec Kolónie Drakhov" na "splnomocnenec", aby sa politický systém Drakhov dal použit aj v iných štátoch
07.12.2009[fixed]útokopraený bug - nešlo útočiť na ťažbu
06.12.2009[fixed]vzťahynastavenie vzťahov k občanom bez občianstva
06.12.2009[added]politikapridaná možnosť vzdať sa občianstva
06.12.2009[added]burzapridaný nový Black Market patriaci hráčom bez občianstva
06.12.2009[changed]mapana zobrazenie obsahu sektora už stačí aj prítomnosť stanice občana štátu alebo spojenca
06.12.2009[changed]parametrecena za presun stanice bola znížená na polovicu
05.12.2009[added]enginepríprava na status bez občiansva
05.12.2009[fixed]útokoptimalizácia bojové skriptu
03.12.2009[fixed]flotilaopravený bug pri zaraďovaní letiek/lodí v rôznych sektoroch do jednej skupiny
30.11.2009[fixed]štatistikastatus splnomocnenca sa už zobrazuje aj v prehľade hráčov
29.11.2009[added]politikamožnosť zvoliť si zástupcu pre Drakhov
29.11.2009[changed]burzaBlack Market premenovaný na Drakhská burza
29.11.2009[changed]politikamožnosť meniť vzťahy u Drakhov
29.11.2009[added]politikapridaný systém národného a vládneho hlasovania (zatiaľ iba u Drakhov)
29.11.2009[changed]pravidláúprava pravidiel rovnakej IP adresy
29.11.2009[changed]menunázov vládnej položky "Hlasovanie" bol zmenený na "Anketa"
27.11.2009[changed]mapav detaile sektora sa zobrazuje sumár ťažby jednotlivých hráčov namiesto všetkých skupín
27.11.2009[added]flotilav správe letiek sa pri presune po zadaní "odkiaľ" do kolonky "počet stíhačov" automaticky doplní počet stíhačov v zdrojovej letke
11.11.2009[added]flotilanový krížnik pre Narnov
08.11.2009[fixed]útokopravený bug - vo výpise neúspešného rýchleho útoku sa nezobrazovali údaje o zlej flotile
25.10.2009[changed]staniceúprava systému výstavby staníc + kontrola výšky príspevku podľa ceny stanice u Drakhov
25.10.2009[added]politikaštátna anketa pre Drakhov (právo meniť majú všetci)
25.10.2009[added]politikazobrazenie vzťahov pre Drakhov
24.10.2009[added]enginev prehľade Moje konto sa zobrazujú hráči, ktorí majú s užívateľom rovnaku IP adresu
24.10.2009[added]štatistikav ekonomickej štatistike štátov pridaný riadok so štatistikou hráča
19.10.2009[fixed]ťažbaniekedy nebolo možné ťažiť 6 hráčom
13.10.2009[fixed]politikaopravený bug - chyba pri predčasných voľbách v EA
11.10.2009[added]štatistikaekonomická štatistika štátov
10.10.2009[added]enginena viacerých miestach pri odpočte času pridaný výsledný dátum a čas v hinte po nadídení myšou
10.10.2009[fixed]pokutyopravené bugy v systéme pokút
06.10.2009[changed]CISrozdelenie na kategórie + možnosť mazať viac správ naraz
05.10.2009[changed]štatistikav prehľade hráčov zobrazuje iba aktívne kontá
05.10.2009[added]fórumodkaz na poslanie pošty autorovi príspevku
05.10.2009[changed]ekonomikav prevode surovín sa v ponuke zobrazujú iba aktívne kontá hráčov
04.10.2009[changed]útokpri útoku, ktorý mal iba jedno kolo sa v detaile nezobrazuje flotila útočníka
01.10.2009[added]pravidlápridané pravidlá o hraní z rovnakej IP adresy
01.10.2009[fixed]pomocopravená ?Pomoc o politickom systéme EA - pri stranách
28.09.2009[changed]mapazmena umiestnenia Marsu a Zeme + úprava sektorov v okolí
28.09.2009[changed]parametrezmenené parametre flotily
27.09.2009[added]pomocúprava a pridanie sekcie ?Pomoc na viacerých stránkach
26.09.2009[changed]parametrezmenené viaceré ceny pre rasy bez kreditov (upgrady, ťažba, výstavba)
26.09.2009[fixed]útokopravený bug - v detaile útoku boli pri stratách vymenené stĺpce Tankery a Obchovdné lode
26.09.2009[fixed]útokopravený bug - pri útoku na ťažbu nepridalo ochrannú letku
23.09.2009[added]flotila"umieranie" stíhačov, ktoré nemajú kyslík
23.09.2009[fixed]flotilaopravený bug - pri oprave lode nezobrazilo správny stav surovín
23.09.2009[added]flotilakontrola miesta pre stíhače + spúšťanie odpočítavania kapacity kyslíka + správa o stave do CIS
21.09.2009[added]flotilazobrazenie stavu zásob stíhačov v správe letiek
21.09.2009[fixed]flotilaopravený bug - neprístupné parametre lodí - hláška "sem nemáš prístup!"
21.09.2009[fixed]útokopravený bug - pri pokuse o útok v sektore sa voľné letky nezaradili do skupín
17.09.2009[changed]stanicezmena cien výstavby staníc
17.09.2009[changed]ťažbazmena výpočtu dĺžky ťažby mimo HW
17.09.2009[fixed]ťažbaopravený bug - pri ťažbe v sektore patriacemu inému štátu sa nezobrazovali indexy
17.09.2009[fixed]presunv niektorých prípadoch bolo možné presúvať samostatné stíhače aj po sektoroch bez skokovej brány
16.09.2009[added]mapav detaile sektora sú vidieť letky za určitých podmienok (pozri ?Pomoc) a zároveň je vidieť obsah sektora, ak tam má hráč letku
16.09.2009[removed]ekonomikazrušené zobrazovanie "voľných stíhačiek" v tabuľke surovín
16.09.2009[fixed]útokopravený bug - útok sa ukončil aj keď ešte ostali stíhače jednej zo strán
16.09.2009[fixed]útokopravený bug - chybová hláška v správe útoku a v detaile sektora, ked prebiehal útok
15.09.2009[added]fórummožnosť zmazať osobné fórum
15.09.2009[fixed]ekonomikaopravený bug - denník pohybov zle zobrazoval čísla väčšie ako INTEGER
15.09.2009[added]flotilaopätovne zverejnené parametre flotily
15.09.2009[removed]stanicaodstránený upgrade vesmírneho doku
15.09.2009[removed]menukategória "Alpha test" bola odstránená
15.09.2009[added]systémvšeobecná podpora pre nové stíhače + aplikácia Alpha testu
14.09.2009[changed]štatistikazrušenie zobrazovania prázdnych detailov útoku pri preberaní, farbičkovaní a prázdnom útoku
14.09.2009[fixed]flotilaopravený bug - niekedy sa loď postavila 2x
14.09.2009[changed]ťažbav HW je možné ťažiť aj bez skokovej brány
05.09.2009[changed]mapav detaile sektora sa zobrazujú nové stíhače
05.09.2009[changed]stanicaupravený skript "Presun stanice" pre podporu nových stíhačov
05.09.2009[added]ťažbaALPHA TEST: upravený skript "Správa ťažby" pre nové stíhače a letky
05.09.2009[added]flotilaALPHA TEST: upravený prehľad "Moja flotila" pre nové stíhače + zobrazuje aj letky pri ťažbe
05.09.2009[added]presunpridaná podpora pre nové stíhače
04.09.2009[added]flotilaALPHA TEST: prerobený skript správy skupín pre podporu nových stíhačov a letiek
03.09.2009[added]flotilaALPHA TEST: stránka na správu nových stíhačov a letiek
03.09.2009[added]technológiestav surovín na sklade v centre technológií
02.09.2009[changed]útokmax. opozdenie prvého kola útoku bolo skrátené na 1/4 dĺžky kola
01.09.2009[added]flotilaALPHA TEST: prerobený skript na výrobu flotily
01.09.2009[added]technológieALPHA TEST: centrum technológií
31.08.2009[added]engineneaktívne hráčske účty strácajú politickú funkciu
22.08.2009[added]menunová kategória "Alpha test" na rozpracované funkcie hry
20.08.2009[fixed]mapaopravený bug - v niektorých pripadoch bolo možné po prestupe do iného štátu vidieť ťažobné skupiny v sektore pôvodného HW
16.08.2009[added]útokmožnosť posunúť začiatok prvého kola útoku
15.08.2009[changed]štatistikaprepracovaný prehľad hráčov
14.08.2009[fixed]tažbav správe o ťažbe bolo Ti a Q40 namiesto rTi a rQ40
14.08.2009[fixed]flotilachybná možnosť v nastavení stratégie "D,L,S,L" namiesto "D,L,S,K"
10.08.2009[fixed]flotilasprávy o narušení chodili aj pri "narušení" vlastným občanom
09.08.2009[added]flotilaupozornenie pre vládu pri narušení sektora štátom, s ktorým je vzťah V alebo N
09.08.2009[changed]CISpresmerované správy o útokoch do CIS
09.08.2009[changed]CISpresmerované politické správy do CIS
06.08.2009[added]engineCIS - centrálny informačný systém
04.08.2009[fixed]útokopravený bug - v detaile útoku bolo zlé HP a straty v prípade zapojenia poškodených lodí
04.08.2009[changed]útokv správe útoku už nie je možné vidieť stratégiu súpera
04.08.2009[removed]flotilaprehľad parametrov lodí jednotlivých štátov
04.08.2009[added]fórumvýpis prístupových práv v zobrazení osobného fóra
02.08.2009[added]fórumosobné fóra so správou prístupu
02.08.2009[changed]pokutyna vládny účet pribudene len 50% z výšky pokuty
01.08.2009[changed]ťažbadĺžka ťažby mimo HW zavisí od vzdialenosti sektoru ťažby od HW
31.07.2009[fixed]engineopravený problém so zobrazovaním niektorých čísiel v hre
31.07.2009[changed]mapapre skenovanie sektora na prítomnosť lodí a staníc je potrebný vesmírny dok
28.07.2009[added]mapazobrazenie staníc hráčov prehľade sektora
28.07.2009[fixed]engineopravený bug - nefunkčná registrácia
28.07.2009[added]stanicamožnosť presunúť stanicu do iného sektora
27.07.2009[changed]ťažbavymena poradia tankera a obchodnej lode, aby poradie zodpovedalo poradiu indexov v sektore
27.07.2009[added]flotilaprehľad lodí hráča, pre vládu zároveň prehľad lodí všetkých občanov
25.07.2009[added]mapaprieskumné centrum - prehľad lodí v sektoroch
25.07.2009[added]burzamožnosť obchovať pre vládu
25.07.2009[fixed]burzaopravený bug - VAT niekedy neišla správnemu štátu
25.07.2009[changed]ekonomikaúprava denníka pohybov na národnom účte
24.07.2009[fixed]daneopravený bug - zle zobrazené sumárne dane za celý štát
24.07.2009[added]burzalimity cien (minimá a maximá)
24.07.2009[added]ťažbazobrazenie indexov sektora v okne ťažobných skupín
24.07.2009[changed]ekonomikadenník pohybov surovín by mal už zobrazovať všetky pohyby
24.07.2009[changed]enginezmena na dynamické odpočítavanie času vo viacerých častiach hry
24.07.2009[added]flotilaoprava lodí
22.07.2009[added]engineaktuálny herný čas v ľavom hornom rohu
22.07.2009[added]engineregistrácia vyžaduje aktiváciu účtu administrátorom
19.07.2009[added]mapasektory bez stanice, brany, ťažby a prítomnosti lodí sa pri prepočte automaticky zmenia na neutrálne
18.07.2009[fixed]letkyopravený bug - išlo zaradiť viac stihačov, ako bolo k dispozícii
17.07.2009[fixed]útokopravený bug - nebolo možné sa pridať do útoku štátu, ktorý ešte v útoku nebol zapojený
17.07.2009[added]stanicemožnosť stavať skokové brány pre Drakhov
15.07.2009[changed]ťažbastíhače už zaberajú miesto v dokoch iba v prípade, že je málo miesta v hangároch
15.07.2009[fixed]ťažbazrušenie kolónky na výrobu obchodných lodí u Drakhov
15.07.2009[changed]parametredĺžka 1 kola boja: 8 hod; základná dĺžka skoku pri presune: 8 hod
15.07.2009[added]poštaupozornenie na novú poštu po prihlásení do hry
14.07.2009[fixed]útokopravený bug - detail útoku - zlý sučet lodí typu destroyer
13.07.2009[fixed]flotilabug pri presúvaní stíhačov v lodiach
12.07.2009[added]ekonomikaprevod surovín medzi účtami hráčov
12.07.2009[added]fórumnové fórum pre nováčikov v hre
11.07.2009[added]ekonomikadenník pohybov surovín na účte (zatiaľ zobrazuje iba niektoré pohyby)
11.07.2009[added]manuálprvá pracovná verzia (vďaka StOs)
10.07.2009[added]útokbojový skript pre útok na ťažbu
10.07.2009[fixed]staniceopravený bug - link na sektor v zbierke Drakhov nefungoval
06.07.2009[fixed]útoknefungovalo prefarbovanie sektorov
06.07.2009[fixed]flotilalode, ktoré mali v názve apostrof ostali vysieť vo výrobnej fronte
04.07.2009[changed]danezvýšené limity
04.07.2009[changed]presunupravený čas presunu, základná dĺžka 4 hod, každá skokovka znižuje o 1 hodinu na vstupe aj výstupe + opravené zobrazovanie času doletu
04.07.2009[fixed]danechyby pri prerátavaní výšky dane jednotlivca a príjmu štátu
04.07.2009[fixed]občaniaopravený bug - zobrazovanie správneho počtu ťažby v prehľade občanov
04.07.2009[fixed]fórumopravené zobrazovanie počtu nových príspevkov
01.07.2009[added]vzťahymožnosť nastaviť vzťah k Drakhom
01.07.2009[fixed]vzťahyoprava vzťahu Drakhov na vojnu so všetkými
30.06.2009[changed]enginezmena registračného mailového servera
29.06.2009[changed]útokopravený bug - chyba pri spustení útoku
27.06.2009[changed]ťažbaobchodná a ťažobná stanica odteraz pridávajú 30% výnosu
25.06.2009[changed]politikazmena počtu poslancov u EA a Mars z 10 na 6
25.06.2009[fixed]stanicaopravený bug - Drazi nemohli stavať rafinérie
24.06.2009[removed]fórumodstránenie odkazu "odpovedať..." na fórach, kde užívateľ nemá právo prispievať
24.06.2009[added]fórumpridané fórum pre administrátorské oznamy
24.06.2009[fixed]presunopravený bug - názov nového letového plánu z "Letevý plán" na "Letový plán"
22.06.2009[changed]enginerýchle menu bolo presunuté na vrch bočného panela
22.06.2009[changed]parametreúprava parametrov lodí + nová loď Drazi
22.06.2009[changed]parametreúprava parametrov upgradov v priemyselnej sekcii
22.06.2009[added]fórumzvýraznenie počtu nových príspevkov v zozname fór
22.06.2009[fixed]ťažbaopravený bug - nebolo možné stavať obchodné lode a tankery u Drazi
21.06.2009[changed]politikazmena predvoleného obchodneho vztahu na embargo [emb]
21.06.2009[fixed]fórumopravený bug - nešlo mazať príspevky na národnom a kmenovom fóre
21.06.2009[changed]hraspustenie Beta veku
20.06.2009[fixed]flotilaoprava počítania času presunu
20.06.2009[added]politikaspustenie rasy Drakh
20.06.2009[fixed]politikakontrola a oprava politických systémov: Minbar, Narn, Centaur, Drazi, EA
20.06.2009[fixed]pokutyoprava bugu
19.06.2009[changed]fórumprepracovaný celý systém fóra
18.06.2009[added]obsahúvodná stránka
17.06.2009[changed]obsahzmena pravidel hry
17.06.2009[added]engineformulár pre prihlásenie do veku; odteraz ostávajú užívateľské konta zachované aj pri prechode do nového veku; štát, za ktorý bude hráč hrať sa volí až po prihlásení a v každom veku môže byť iný
17.06.2009[changed]štatistikazmena prehľadu štátov
16.06.2009[changed]enginevzhľad prehľadu moje konto
16.06.2009[changed]engineformulár pre zmenu používateľského konta, zjednotenie so zmenou avatara
16.06.2009[fixed]enginebug v zobrazovaní rýchleho menu
16.06.2009[changed]engineneaktívne kontá (z dôvodu dlhšej neprítomnosti) sa aktivujú automaticky pri pokuse o prihlásenie
16.06.2009[added]enginekontaktný formulár pre neprihlásených užívateľov
16.06.2009[changed]enginezmena registračného formulára, príprava na zmenu správy používateľských účtov
16.06.2009[fixed]engineoprava systému odosielania e-mailových správ
14.06.2009[changed]enginezjednodušenie ToDo listu do použitelnej podoby a sprístupnenie aj neprihláseným používateľom
14.06.2009[added]enginepridaný systém evidencie zmien v hre z hladiska vývoja ... ChangeLog

Vygenerované za 0,017 sekúnd. SQL[13]: 0,009 sekúnd. Verzia: 3.3
Oh, nie sú zranení. Náš rád neubližuje, ak to nie je nutné. Poškodzuje to dušu
Lovec duší (The River of Souls)