Od 8.6.2023 prebieha vek Chaos IV.
Je tu prítomných 0 z 26 hráčov


Pravidlá TM kryštálov

TM kryštály (TMK) sú ukazovateľom kvalít hráča ako aj jeho prínosu k hre a pre hráčov. Zároveň majú špeciálnu hodnotu, za ktorú je možné získať niekoľko výhod v danom veku, ale len obmedzene. Získavanie, mínanie a podmienky, za ktorých prichádza k strate TM kryštálov, špecifikujú tieto pravidlá:


I. Všeobecne o TM kryštáloch
 1. Získať a stratiť ich môže len hráč (nie štát).


 2. Ich hodnota môže byť záporná len v prípade straty bodov (porušením pravidiel).


 3. Minúť ich je možné v prospech seba a v prospech štátu.


 4. Prenášajú sa do ďalších vekov.


 5. Evidencia TMK je v menu Štatistika - TM kryštály.


 6. Pre pridelenie (ak o ňom rozhoduje hráč) a mínanie TM kryštálov sa zasiela pošta TM (určený podľa admin oznamu).


II. Získavanie TM kryštálov
 1. Automatické pridelenie systémom:

  • novoregistrovaný hráč - 1 TMK
  • zapojenie sa do veku - 1 TMK


 2. Pridelenie prostredníctvom TM:

  • za víťazstvo vo veku: najvyšší predstavitelia víťazného štátu (u KD obaja splnomocnenci) rozdelia hráčom 30 TMK. TM môžu na začiatku veku stanoviť iný spôsob rozdeľovania. Maximálne možno prideliť 3 TMK jednému hráčovi, pričom hráč nemusí byť občan daného štátu, ale akýkoľvek hráč.
  • za najvyšší level získaný ku koncu veku - 1 TMK (v prípade viacerých hráčov s najvyšším levelom, TMK získa každý z nich)
  • za príspevky do Kroniky podľa záverečného vyhodnotenia - 1 TMK
  • za najlepšieho gestora pre nováčikov - 2 TMK
  • za výhru v súťaži - podľa vopred oznámeného hodnotenia TM
  • iná odmena podľa uváženia TM


III. Strata TM kryštálov
 • za porušenie pravidiel - počet TMK podľa uváženia TM

IV. Mínanie TM kryštálov
 1. V prospech seba:

  • zmena občianstva. resp. nové občianstvo (vrátane založenia nového štátu) - 1 TMK
  • preplatenie presunu stanice do iného sektora svojho štátu - 1 TMK
  • nová administrátorská anketa - 1 TMK (podlieha konečnému schváleniu TM)
  • nadobudnutie 1 plavidla v sektore Babylon 5 len 1 x počas veku (ľahký krížnik podľa výberu TM) - len pre hráča bez občianstva, po 15-tom dni trvania veku a po nadobudnutí nemôže získať občianstvo po dobu 10 dní - 1 TMK


 2. V prospech štátu - TM kryštály sa odčítajú hráčom podľa ich vôle, ktorú hráči prejavia na vytvorenom fóre (na tento účel si fórum vytvoria hráči sami). Jeden hráč môže minúť v prospech štátu najviac 2 TMK za vek:
  • zvýšenie 1 indexu vo vybranom sektore o hodnotu 20, maximálne však na hodnotu 80 - 4 TMK
  • zvýšenie zásob vo vybranom sektore pre jednu položku o 40% z aktuálneho množstva - 3 TMK
  • zvýšenie kapacity vo vybranom sektore o hodnotu 350 - 2 TMK
  • zvýšenie všetkých indexov na úroveň 75 a zásob na úroveň 160 mil. Ti / 30 mil. Q40 / 70 mld. Cr vo vybranom sektore - 7 TMK


Vygenerované za 0,025 sekúnd. SQL[12]: 0,019 sekúnd. Verzia: 3.3
Zemská aliancia nemôže byť galaktickým policajtom.
Senátor Sinclairovi (Midnight on the Firing Line)