Od 8.6.2023 prebieha vek Chaos IV.
Je tu prítomných 0 z 23 hráčov


Pravidlá hry z rovnakej IP adresy

Tieto pravidlá sa týkajú užívateľov, ktorí hrajú z rovnakej IP adresy. Pre účely týchto pravidieľ pod IP adresou rozumieme jedinečné označenie počítača/sieťového zariadenia v sieti internet (verejná IP adresa). Dvaja hráči majú rovnakú IP adresu, ak hrajú z rovnakého počítača alebo zdieľajú navzájom internetové pripojenie (jedna domácnosť, internát a pod).


 
 1. Kazdý hráč, ktorý bude odohrávať z rovnakého PC/rovnakej IP čo i len dočasne musí túto skutočnosť nahlásiť (napr. cez internú poštu) niektorému z členov kruhu TM (administrátori) - primárne Sir_Chislehurst.


 2. Nahlásnie bude obsahovať:
  - dôvod, pre ktorý hráč bude odohrávať z rovnakého PC/rovnakej IP adresy
  - označenie hráča, s ktorým bude odohrávať z rovnakého PC/rovnakej IP adresy
  - prípadne čas, ak pôjde o dočasné odohrávanie


 3. Hráči, ktorí budú odohrávať z rovnakého PC/rovnakej IP dlhodobo, musia hrať za rovnaký štát. V prípade internátov môže TM udeliť výnimku.


 4. Medzi hráčmi, ktorí hrajú z rovnakého PC/ rovnakej IP dlhodobo, je zakázaná akákoľvek materiálna podpora (vrátane prevodov surovín). TM môže udeliť výnimku, ak hráči nie sú v rodinnom vzťahu a nebývajú v jednom objekte. Napr.: ak je rovnaká IP z dôvodu WLAN pripojenia.


 5. Hráči odohrávajúci len dočasne/ad hoc môžu byť z iného štátu, avšak musia žiadať povolenie, ktoré im môže byť udelené ako výnimka (nebude sa udeľovať mnohonásobne).


 6. Pri zistení neohláseného odohrávania z rovnakého PC/IP bude TM postupovať v zmysle pravidiel (hráč dostane podľa závažnosti najskôr priestor na vyjadrenie).


Vygenerované za 0,016 sekúnd. SQL[12]: 0,01 sekúnd. Verzia: 3.3
Môj otec mi vždy hovoril: Najlepšia cesta ako niekoho spoznať, je bojovať s ním. Vtedy uvidíš skutočnú osobnosť.
Sinclair Ivanovovej (Midnight on the Firing Line)